När bostaden ingår i en bodelning mellan sambor

Hej! Jag har en fråga kring samboavtal. I somras köpte jag en lägenhet som min pappa står på till största del men det är jag som bor här. Precis när jag köpt lägenheten träffade jag min nuvarande pojkvän som efter 3 månader vid tillgång av lägenheten flyttade in med mig och har nu bott här i 3 månader. Han har inte skrivit sig på min adress och jag har betalat för alla möbler/prylar som finns i lägenheten bortsett från de saker (så som t.ex. hans dator) han har tagit hit. Vi delar även på alla bostadskostnader, avgift, ränta, mat, el etc. dock inte amorteringar. Nu undrar jag vad som händer vid eventuell separation? Har har någon som helst rätt till någonting i/av lägenheten eller är jag skyddad av sambolagen? Vi ska träffa en advokat nästa vecka och skriva avtal innan han skriver sig här, men jag vill ändå veta vad som gäller om avtal inte skrivs. Tack!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagens bestämmelser tillämpliga.

Av sambolagen framgår att ett samboförhållande anses upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider. Om förhållandet upphör krävs det att någon av samborna begär bodelning inom ett år för att detta ska ske. Bodelning sker på så sätt inte per automatik, vilket är fallet när ett äktenskap upphör, utan det krävs att någon av er begär bodelning.

I bodelningen ingår den gemensamma bostaden och det bohag som har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som står som ägare till egendomen utan det avgörande är i vilket syfte som egendomen införskaffats. Om syftet var att egendomen skulle användas gemensamt ingår egendomen i bodelningen.

Som regel är det endast den egendom som har förvärvats efter det att samboförhållandet inleddes som ingår i bodelningen. I vissa fall kan dock egendom som har förvärvats före det att förhållandet inleddes ingå. Det krävs dock att det i dessa fall går att visa att syftet med köpet var att egendomen i framtiden skulle användas gemensamt.

Eftersom att du och din pappa förvärvade lägenheten redan innan du träffade din pojkvän kommer denna med största sannolikhet inte att ingå i bodelningen. För att den ska ingå krävs att din pojkvän bevisar att syftet med förvärvet var att ni båda två skulle bo där. Likadant förhåller det sig med de möbler som du hade sedan tidigare.

För att säkerställa att lägenheten och möblerna inte ska ingå i bodelningen är det, precis som du har tänkt, lämpligt att upprätta ett samboavtal.

Lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning