När börjar sambolagen gälla?

Jag har flyttat ihop med min kille i en hyresrätt som jag bytt till mig från den hyresrätt jag ensam innehade.

Min kille har en bostadsrätt som han hyr ut i andra hand under vårt första år tillsammans.

Vi har inga gensamma barn men båda har barn från tidigare relationer.

Mina frågor är:

Börjar sambolagen gälla direkt efter finns det antagande om att vi ska haft en stadigvarande relation i längre tid?

Kan man avtala bort hans rätt till hyresrätten via samboavtalet så att jag vid en separation kan garanteras bo kvar?

/ MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag går in på svaren, bör sägas att om du anskaffat lägenheten innan ni blev sambos, dvs. att du exempelvis bytte till dig den och flyttade in i februari och din kille kom i juli, kommer hyresrätten inte anses vara förvärvad för gemensam användning, och den kommer då vara din både före och efter separationen. Detta gäller dock inte om ni diskuterat att du anskaffade lägenheten för att han skulle flytta in men det inte praktiskt gick av logistiska skäl.

Angående din första fråga, så är ni sambor från det att ni (1) stadigvarande bor tillsammans, i (2) ett parförhållande och (3) med gemensamt hushåll. Angående tiden för att stadigvarande bo tillsammans finns ingen exakt tidpunkt, men om ni båda är folkbokförda på adressen räcker det för att det ska föreligga en presumtion om att ni är sambos. I ett hovrättsfall RH 2005:34 hade ett par som varit tillsammans under en längre tid och bott tillsammans i ca 11 veckor varit tillräckligt stadigvarande för att anses vara sambos. I förarbetena talas om en tid på sex månader, men detta är ingen strikt linje. Har ni varit tillsammans innan flytten blir det sannolikt så att den tillämpas från det att han flyttar in. Angående parförhållandet sägs att det ska vara äktenskapsliknande, dvs. ett sexuellt samliv samt ömsesidiga förmånstaganden (den ena tar del av den andres försäkring osv). Angående det tredje och sista krävs inte särskilt höga krav. Det räcker i princip med att någon köper mat vissa dagar och att den andre betalar vissa räkningar.

Angående din andra fråga, så ja, ni kan genom ett samboavtal reglera att en bodelning innefattande hyresrätten inte ska ske. Viktigt här, och även om du anskaffat lägenheten innan samboförhållandet som jag skrev i inledningen, är dock att det finns en skyddsregel i sambolagen som gör att om ni exempelvis får ett gemensamt barn och sedan separerar från att vara sambos, träder rätten om ”bäst behov” in före samboavtalet och din sambo kan då få hyreskontraktet även ni avtalat om annat innan. Det krävs mycket för att den regeln ska aktualiseras, men det kan vara bra att veta att den finns.

Slutligen vill jag bara ge en allmän påminnelse många glömmer. Samboegendom är bara den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Ingenting annat. Således är bilar, aktier, bankmedel osv uteslutet och ett samboavtal kan inte reglera mer än det som är samboegendom. Ett samboavtal som säger exempelvis att den ena får bilen om den andre får lägenheten, är inte giltigt.

Hoppas du fått svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen eller kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”