När börjar preskriptionstiden för arv att löpa?

Min bror var trolovad med V i början av 50-talet. Han gifte sig med Li 1956. Äktenskapet blev barnlöst och han avled 2002.

Något år innan uppsöktes han av en kvinna F, som var dotter till V och undrade om han kanske var far till henne. Han nekade detta.

Nu har F kontaktat mig och vill göra DNA-test. Jag är ende kvarvarande av L's syskon.

Frågan blir då, kan hon göra anspråk på arvet efter min bror? Li avled 2009.

Det finns ju en tioårsregel men när börjar man räkna? Om det är från att släktskapet blir klarlagt via DNA-testet får vi kanske problem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om preskription om arv finns i Ärvdabalkens (ÄB) 16 kapitel. Den yttersta preskriptionstiden för att göra anspråk på arvet är, precis som du själv nämner, tio år. Preskriptionstiden börjar löpa när arvlåtaren avlider eller om rätten inträder vid senare tidpunkt från den (16 kap. 4 § ÄB). Som jag tolkar det rör din fråga efterarv varför preskriptionstiden började löpa när L avled (2009). Preskriptionstiden är därmed tio år från att L avled. För att F ska kunna göra anspråk på arvet krävs det dock att det är fastställt att din bror var far till henne innan något anspråk kan göras.

Det bör dock nämnas att du inte är skyldig att ställa upp på ett DNA-prov för att avgöra om din bror var far till F eller inte. Det är inte möjligt att tvinga släktingar att lämna prov enligt lagen om blodundersökning m.m. Enligt lagen kan rätten förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper. Förordnandet kan avse modern och barnet samt, i mål om förklaring att en viss man inte är far, mannen i äktenskapet och, i mål om fastställande av faderskap, man mot vilken talan förs. Av bestämmelsen följer också att om det finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag med modern under den tid då barnet kan vara avlat, får förordnandet även avse denne (jfr 1 §). Däremot ger lagen inte möjlighet att förordna om undersökning avseende annan person än de i lagen uppräknade. Så har även fastställts av Högsta domstolen i NJA 1997 not c 46.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga börjar preskriptionstiden om tio år normalt sett löpa när arvlåtaren avlider. Rör det sig om efterarv börjar den däremot löpa när den efterlevande maken avled. I ditt fall torde det innebära att preskriptionstiden började löpa när din brors fru avled 2009. Däremot har du ingen skyldighet att ställa upp på DNA-prov för att F ska ha möjlighet att avgöra faderskapet eller inte. Lagen ger rätten vissa möjligheter att förordna om bland annat DNA-prov, däremot är du inte en av de som är uppräknade i lagtexten. Att ställa upp på ett blodprov för att utreda faderskapet är således frivilligt för dig.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”