När börjar ett strafföreläggande gälla som en dom?

Jag kommer få hem papper om strafföreläggande efter ett ringa narkotikabrott jag begått som jag troligen kommer att godkänna. När har domen vunnit laga kraft?

"Om ingen av parterna klagar på domen inom tre veckor kan domslutet inte längre ändras av högre domstol. Detta kallas att domen vunnit laga kraft och innebär att den kan verkställas."

Är det tre veckor efter att jag fått hem (domen, papprena om strafföreläggande, inbetalningskortet) som domen börjar gälla? Kommer det stå på papprena när domen börjar gälla? Är det från den dagen domen börjar gälla jag också kommer stå med i straffregistret?

Jag ska åka till USA och kommer förmodligen hinna åka dit innan dessa 15 dagar passerat!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det tre veckor efter att jag fått hem papprena om strafföreläggande som domen börjar gälla?
Ett strafföreläggande ersätter en rättegång och har samma verkan som en dom. Strafföreläggandet vinner därför laga kraft och börjar alltså gälla när det godkänns (Rättegångsbalken 48 kap. 3 §).

Strafföreläggandet kommer skickas hem till dig i form av en blankett. Du kan godkänna föreläggandet på två olika sätt, genom att antingen:
1. skriftligen svara på brevet som följer med föreläggandet
eller
2. om du straffas med böter, betala det belopp som står på inbetalningskortet i föreläggandet.
Båda alternativen innebär i ditt fall att du erkänner ringa narkotikabrott och accepterar straffet.

Den tidpunkt då ditt skriftliga godkännande eller betalningen har kommit in till behörig mottagare är tidpunkten för godkännande och laga kraft. Eftersom ett godkänt föreläggande vinner laga kraft direkt kan du inte klaga på ett sådant, så som du kan överklaga en "vanlig" dom inom tre veckor.

Svar: Strafföreläggandet gäller som en dom som har vunnit laga kraft när du har godkänt det.

Kommer det stå på papprena när domen börjar gälla?
I brevet som följer med föreläggandet ska det stå ett datum då du senast måste svara på det. Om det även står i papperna att strafföreläggandet börjar gälla som en dom från tidpunkten för ditt godkännande kan jag tyvärr inte svara på. Som jag skrivit ovan står detta dock i lagen. Skulle du av någon anledning inte svara på föreläggandet eller bestrida det måste det avgöras på något annat sätt om du ska ansvara för brottet. I så fall kommer åklagaren troligtvis att åtala dig vid tingsrätten, vilket innebär att det alltså blir en rättegång.

Svar: Det kommer stå på papperna när du senast måste svara på strafföreläggandet. När domen börjar gälla står i lagen och är tidpunkten då du godkänner föreläggandet.

Är det från den dagen domen börjar gälla jag också kommer stå med i straffregistret?
På grund av att du godkänner ett strafföreläggande ska uppgifter om dig antecknas i polisens belastningsregister. När ditt godkännande kommit in till behörig mottagare kontaktar denne polisen om detta som i sin tur antecknar det i registret. Uppgifterna ska som utgångspunkt tas bort från registret fem år efter tidpunkten för ditt godkännande av föreläggandet.

Även om du inte finns med i belastningsregistret innan strafföreläggandet gäller så kan du redan finnas med i polisens misstankeregister. Här ska polisen anteckna uppgifter om dig om du är skäligen misstänkt för brott. När du har godkänt strafföreläggandet tas uppgifterna bort från misstankeregistret och förs istället in i belastningsregistret, då du inte längre är misstänkt utan istället dömd.

För att få reda på om du finns med i något av polisens register rekommenderar jag dig att kontakta polisen och begära ett registerutdrag. Kontaktuppgifter hittar du HÄR.

Svar: Det är tidigast från dagen strafföreläggandet börjar gälla som en dom som du kommer stå med i belastningsregistret. Du kan däremot finnas med i misstankeregistret innan detta.

Din resa till USA
För att som svensk medborgare få resetillstånd till USA krävs normalt bara en ESTA-ansökan via internet. Att du döms för ringa narkotikabrott gör dock att du riskerar att nekas ett sådant tillstånd då ansökan bl.a. innehåller en fråga om du har brutit mot någon narkotikalag, vilket du ju har även om anteckning om detta möjligtvis inte hunnit registreras i belastningsregistret ännu. Jag kan dock säga att de amerikanska myndigheterna inte har direkt tillgång till det svenska belastningsregistret. Att trots detta svara nej på en sådan fråga kan jag däremot inte rekommendera dig då det i värsta fall kan leda till att du får ett förbud från att resa in i USA under en längre tid.

Vad jag förstår din fråga verkar det som att du ganska snart är påväg till USA och kanske redan har ordnat med ett inresetillstånd innan du begick brottet. Du bör därför nu ha ett ansvar att förnya din ESTA-ansökan, eftersom omständigheterna har förändrats och du idag hade behövt svara ja på frågan om narkotikabrott. Om du redan har ett tillstånd är det alltså inte sanningsenligt.

Vad som istället kan bli aktuellt för dig om du inte får ett resetillstånd är att du måste ansöka om visum på USA:s ambassad i Stockholm. På ambassaden genomförs en intervju med dig där du får möjlighet att förklara ditt brott och sedan avgörs om du får visum eller inte. Dina chanser till visum kan jag tyvärr inte bedöma, utan detta bedöms från fall. Vad jag kan säga är att ambassaden bl.a. tar hänsyn till om det är första gången du begår ett brott, om narkotikan var för din egen användning eller för att sälja och hur mycket narkotika det handlade om.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo