När börjar ångerfristen löpa och vad betyder egentligen besittning i distansavtalslagen?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande distansavtalslagen. Enligt den har man ju 14 dagars ångerrätt vid köp online. Som jag förstått det börjar denna löpa då man fått varan i sin besittning. Jag har dock sett att man på vissa hemsidor, t.ex brothers skriver olika på olika ställen på sin hemsida.Ex under rubriken "retur" på länken nedan skriver man att den börjar löpa från det att man fått en avisering från shenkers ombud:https://www.brothers.se/kundservice/kontakta-oss/I sina villkor skriver man istället att "Ångerfristen börjar löpa från den dag du hämtar eller mottar varan på utlämningsstället eller den dag du mottagit leveransen i brevlåda". Hur ska man tolka detta, jag mottar väl varan, dvs får varan i min besittning när jag fysiskt hämtar ut den hos mitt ombud? Och min nästa fråga, vad gäller med de boxar såsom instabox osv som blir allt vanligare. När börjar ångerrätten löpa för dessa? När paketet finns tillgängligt i boxen eller när man fysiskt hämtar den? Tack för en grym sida! Mvh
SVAR

Hej och tack själv för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du helt korrekt har uppmärksammat börjar ångerfristen på 14 dagar löpa från den dag då konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen). Det kan vara bra att för tydlighetens skull nämna att distansavtalslagen är en skyddslagstiftning som är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att lagens regler inte kan avtalas bort med bindande verkan så att du får ett sämre skydd än vad lagen ger, förutom i undantagsfall om lagen medger det (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Vad detta innebär är att bolaget du hänvisar till inte kan bestämma när besittningstagandet rent rättsligt sker och därmed inte heller när ångerfristen ska börja löpa. I stället ska frågan om när konsumenten får besittning över en vara fastställas med hjälp av rättskällor (t.ex. förarbeten och rättspraxis). Vad ett ord betyder inom juridiken kan skilja sig från betydelsen av samma ord i vardagsspråket.

Utifrån vad som framkommer i rättskällorna får du inte bara besittning av en vara om du själv fysiskt tar hand om varan, utan även om någon person tar hand om varan för din räkning eller om du får varan i din brevlåda (även om du inte är hemma) (prop. 1989/90:89 s. 70). Däremot har du inte fått besittning av varan i lagens mening om du har fått en avisering om att varan finns redo för avhämtning, det spelar ingen roll hur länge varan har legat där redo för dig att hämta ut. Du har ändå inte fått varan i din besittning i lagens mening förrän du eller den person som hämtar ut varan för din räkning rent fysiskt har hämtat ut varan, och ångerfristen börjar alltså inte löpa förrän så sker. Detta gäller även för Instabox och liknande.

I Allmänna reklamationsnämndens ärende 2014–03864 var just frågan om ett företag kunde bestämma när besittningstagandet hade ägt rum och därmed när ångerfristen skulle börja löpa. Företaget hänvisade till ett avtalsvillkor som lite förenklat stadgade att ångerfristen skulle började löpa från dagen då aviseringen gått ut till konsumenten om att varan hade kommit fram till postombudet. Företaget menade därför att ångerfristen hade löpt ut i det aktuella fallet. Allmänna reklamationsnämnden kom dock fram till att konsumenten inte hade fått besittning av varan förrän konsumenten fysiskt hade hämtat ut varan och att ångerfristen därför skulle börja löpa från den dagen. Ett avtalsvillkor som stadgar att ångerfristen ska börja löpa tidigare än så är ju till nackdel för konsumenten i jämförelse med lagen, vilket som vi har kommit fram till inte är tillåtet förutom då lagen uttryckligen medger det.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?