När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

FRÅGA
Det framgår av prop. 2016/17:68 s. 56 att det kan finnas handlingar i en förundersökning som inte tas med i förundersökningsprotokollet (s.k. sidomaterial). Jag undrar när sidomaterialet i en brottsutredning blir allmänna handlingar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Handlingar som ingår i en förundersökning blir allmänna handlingar när förundersökningen är avslutad, innan dess föreligger förundersökningssekretess. (18 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Den avslutas antingen genom att åtal väcks eller att den läggs ned. Dessa allmänna handlingar är offentliga och kan begäras ut. Men det finns begränsningar till den rätten om handlingarna är belagda med sekretess. För material i en förundersökning föreligger stark sekretess till skydd för den enskilde. (35 kap 1 § OSL) Detta innebär att handlingarna endast får lämnas ut om det står klart att detta inte skadar den enskilde.

Sidomaterialet är alltså allmänna handlingar under hela förundersökningens gång, men blir först offentliga när förundersökningen är färdigbehandlad.

Om just sidomaterialet är kan lämnas ut beror på vad de innehåller och om detta kan lämnas ut utan att skada den enskilde.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (373)
2021-10-26 Försvinner pricken från Lawline efter fem år?
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (96548)