När blir sambolagens regler om bodelning tillämpliga?

FRÅGA
Sambolagen.Min pojkvän och jag gick på olika husvisningar. Han tog lån, samt hans mamma och pappa som står som ägare med honom och köpte hus. Jag varit med och målat, bygga det osv. Köpt möbler etc. bytte adress ca 8 månader efter honom. Vi har ännu inte skrivit på något papper tillsammans. Om det skulle ta slut, har jag rätt till en viss del av huset?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske vid ett samboförhållandes upphörande om någon av parterna begär det, och om det inte finns något samboavtal som säger att bodelning inte ska äga rum enligt 9 § sambolagen. I bodelning mellan sambor är det endast samboegendom som ingår i bodelningen. Det följer av 3 § sambolagen att gemensam bostad och bohag är det som utgör samboegendom. För att det ska vara samboegendom krävs även att egendomen är förvärvad för sambornas gemensamma bruk.

Om sambolagens bodelningsregler är tillämpliga på er, gäller alltså att du har rätt att begära en likadelning av värdet på er bostad. För att sambolagen ska bli tillämplig krävs att ni är sambos enligt sambolagens 1 §. Där framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Detta får verka uppfyllt i ert fall då ni båda är skrivna på husets adress sedan en tid tillbaka och bor tillsammans. För att kunna yrka bodelning krävs också som nämnts att ert hus är förvärvat för gemensamt bruk. Detta tolkar jag som att det är i ert fall också. Ni har renoverat och köpt huset medan ni var i ett parförhållande.

Alltså kommer du ha rätt att begära bodelning mellan er och dela lika på värdet av er bostad vid en separation. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2421)
2019-10-16 Köpa ut sin sambo vid en seperation mm.
2019-10-15 Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?
2019-10-14 Hur värderas samboegendom?
2019-10-14 Har sambon rätt till bostaden vid en separation

Alla besvarade frågor (73747)