När blir jag betalningsansvarig för skador som någon annan orsakat på min hyresrätt?

Mitt barnbarn bor i min hyresrätt och han har miss-skött "städbiten" grovt, bl a har flickvännens hund kissat och bajsat ner ett helt parkettgolv som förmodligen måste bytas ut.

Vad gäller ? Parkettgolvet har legat sen 1981 utan underhåll från hv.

Gäller hemförsäkring ?

Blir jag helt betalningsskyldig ?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag inledningsvis att gå igenom vilket respektive ansvar hyresvärden och hyresgästen har för hyresrättens skick. Därefter kommer jag att förklara vem som får betala för golvbytet. Jag kommer främst att utgå från den så kallade hyreslagen som finns att hitta i jordabalken (JB).

Hyresvärdens underhållsplikt

Hyresvärden ska under hela hyrestiden se till att lägenheten är i brukbart skick. Med det menas att lägenheten ska vara funktionsduglig. Detta är huvudregeln så länge du och hyresvärden inte avtalat om något annat. Hyresvärden ska dock även se till att, med jämna mellanrum, ombesörja exempelvis målning av väggar med anledning av slitage, JB 12 kap 15 §.

Jag utgår från att parketten innan misskötseln var att se som funktionsduglig, det vill säga utgjorde ett funktionellt golv i acceptabelt skick. Om så är fallet är det dessvärre inte säkert att golvbyte är något som skulle ingå i hyresvärdens underhållningsplikt. Även om golvet hade slitageskador är det troligt att underhållsplikten snarare skulle sträcka sig till slipning av parketten än ett totalbyte av densamma.

Hyresgästens vårdplikt

Du har som hyresgäst skyldighet att hålla lägenheten hel och ren under hela hyrestiden. Om det uppkommer någon skada ska du som hyresgäst ersätta skadan om den orsakats av vårdslöst beteende. Detta gäller även när du, som i detta fall, låtit någon annan bo i lägenheten och denna personen har orsakat skadan, JB 12 kap 24 §.

Är detta att se som vårdslöst?

Hyresvärdens underhållsplikt är alltså begränsad till att reparera slitageskador och att hålla lägenheten i brukbart skick medan hyresgästen har mer omfattande skyldigheter. Hyresgästens vårdplikt medför att alla skador som orsakats av hyresgästens vållande eller vårdslösa beteende ska ersättas av hyresgästen själv.

Jag vill mena att det är ett typexempel på vårdslöst beteende att låta en hund urinera med mera inomhus. Golvet lär visserligen ha slitageskador om det inte underhållits på nästan 40 år, men jag anar att det akuta behovet av golvbyte framför allt grundar sig i skador som orsakats av hunden. I och med detta bedömer jag att det är du som hyresgäst som blir betalningsskyldig för byte av parketten. Denna bedömning kommer sannolikt även hyresvärden att göra.

En möjlig väg är att gå vidare med frågan till hyresnämnden. Det är dock inget jag rekommenderar dig att göra. Jag vill mena att det i en eventuell tvist skulle bli mycket svårt för dig att argumentera för att hyresvärden inte uppfyllt sin underhållsplikt. Det skulle dessvärre bli desto lättare för hyresvärden att bevisa att du inte uppfyllt din vårdplikt. Dina utsikter i en eventuell tvist är med det sagt inte särskilt ljusa.

Täcker hemförsäkringen kostnaden?

Vad hemförsäkringen täcker och inte beror i mångt och mycket på vilket försäkringsbolag du har och vad som ingår i din försäkring. Du tar lättast reda på det genom att läsa ditt försäkringsbrev alternativt kontakta ditt försäkringsbolag.

Jag ska dock säga något generellt om hur den grundläggande hemförsäkringen brukar vara utformad. Hemförsäkringen brukar täcka skador som orsakats av:

- brand,
- vatten,
- och inbrott.

Hos de flesta försäkringsbolag kan försäkringstagaren lägga till en så kallad drulleförsäkring. Drulleförsäkringen täcker i regel enbart skador som orsakats av olyckor, vilket detta inte kan räknas som. Dessutom täcker drulleförsäkring i princip enbart skador på lösa saker och inte skador på fast egendom, så som golv och andra orubbliga delar av en lägenhet.

Som nämnt ser alla försäkringsvillkor olika ut och det blir därför svårt för mig att dra en korrekt slutsats kring om din försäkring kommer att täcka kostnaden för ett eventuellt golvbyte. Med utgångspunkt i vad som brukar täckas av försäkringen är det dock inte särskilt troligt. En allmän huvudregel i försäkringsavtal är dessutom att ersättningen sätts ner kraftigt alternativt utgår helt om försäkringstagaren själv har framkallat skadan, antingen med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet, försäkringsavtalslagen 4 kap 5 §. Som tidigare nämnt får denna skadan anses ha uppkommit på grund av vårdslöst beteende vilket skulle kunna utesluta att försäkringen täcker kostnaden.

Sammanfattning och rekommendation

Som jag bedömer situationen är det troligt att du kommer att bli personligt betalningsskyldig för golvbytet. Som jag nämnde ovan råder jag dig inte att gå vidare med frågan till hyresnämnden. Jag råder dig dock att ta reda på hur dina försäkringsvillkor ser ut för att undersöka om försäkringen mot all förmodan skulle kunna täcka kostnaden för golvbytet.

Vidare vill jag uppmärksamma att även om du blir betalningsskyldig i förhållande till hyresvärden så bör inte ditt barnbarn och hans flickvän undslippa betalningsansvar. Jag inser att det är en känslig situation i och med släktskapet, men menar ändå att det inte är rimligt att du ska behöva betala för deras vårdslösa beteende.

Om du bestämmer dig för att kräva barnbarnet och/eller hans flickvän på betalning kan det göras genom att rikta ett kravbrev mot någon av dem. Upprättande av kravbrev är något som juristerna på Lawlines juristbyrå kan hjälpa till med. Om du skulle vara intresserad av att komma i kontakt med dem är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000