När beslutar riksdagen om förslaget hemlig dataavläsning?

FRÅGA
Jag hörde att det var ett lagförslag uppe för ett tag sedan som handlade om att polisen vill få lov att hacka misstänktas datorer för att kunna ta del av data innan den krypteras. Hemlig dataavläsning tror jag att det hette. Jag undrar om den lagen har gått igenom eller om förslaget fick avslag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det stämmer att det ligger ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel (s.k. hemlig dataavläsning eller hemlig dataavlyssning). Förslaget föregås av en utredning som tillsätts av regeringen för att t.ex. undersöka olika alternativ. Utredningen kan bestå av en eller flera personer. Det kan vara experter, tjänstemän och politiker. Utredningen lämnar förslag i ett betänkande till regeringen som publiceras i en serie som heter Staten Offentliga Utredningar (SOU). En utredning har alltid ett nummer och kan se ut på följande sätt: SOU 2000:65. De första siffrorna visar på vilket år utredningen blev klar och den andra siffran (efter kolontecknet) visar att det var den sextiofemte utredningen i ordningen. Utredningen om hemlig dataavlyssning har beteckningen SOU 2017:89 (och som du hittar här).

Därefter ska förslaget/utredningen på remiss. Det innebär att när en utredning är klar så skickar regeringen den till berörda myndigheter, organisationer och kommuner för att höra vad de tycker om förslagen i utredningen. De som ska svara på remissen har oftast tre månader på sig.

Efter remiss ska regeringen skriva ned sina förslag till ny lagstiftning i en proposition som i sådana fall kan röstas igenom av riksdagen (några fler steg innan, men försöker här underlätta för förståelsens skull). Enligt Regeringskansliet och propositionsförteckningen för 2019 så ska proposition om lagförslaget om hemlig dataavläsning lämnas till riksdagen senast i september 2019. Det innebär inte att lagen kommer att träda ikraft i september, utan det är fortfarande oklart om och när lagen kommer att träda ikraft. Lagförslaget är alltså just nu i processen mellan remiss och proposition.

Här kan jag passa på att tipsa om regeringens hemsida eftersom du där kan söka för att få fram t.ex. lagförslag, utredningar, propositionsförteckning, veckans regeringssammanträden samt se var i processen ärendena befinner sig och mycket mer!

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A10 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 16:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (589)
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?
2019-07-31 Kan jag tvinga min exman att ta hand om vår gemensamma hund?

Alla besvarade frågor (72055)