När behövs prövningstillstånd?

2020-03-30 i Domstol
FRÅGA
HejBehöver man prövningstillstånd om man har blivit dömd till villkorlig dom förenad med dagsböter i tingsrätten för skadegörelsebrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). En tingsrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet (49 kap 1 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom krävs prövningstillstånd (49 kap 12 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den tilltalade genom domen: (49 kap 13 § RB)

1. som enda påföljd dömts till böter, eller 2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader.

En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska ges in till tingsrätten och den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap 1 § RB).

Det bör framgå av tingsrättens dom om det behövs prövningstillstånd eller inte. Jag råder dig därför att läsa i domen.

Jag har tolkat det som att du för ifrågavarande skadegörelsebrott dömts till villkorlig dom förenad med dagsböter. Det skulle innebära att prövningstillstånd inte krävs för ett eventuellt överklagande. Jag råder dig dock återigen att läsa i domen där det bör framgå huruvida det i ditt fall krävs prövningstillstånd eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?