FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/08/2022

När behöver jag inte ändra min folkbokföringsadress?

Hej! Jag undrar hur mycket tid jag måste spendera i min bostadsrätt för att det ska klassas som att jag bor där? Har även hittat paragraf 8 § i folkbokföringslagen som verkar vara något tillfälligt undantag från paragraf 7 §, är det tillämpbart i min fundering? Tack på förhand

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person ska folkbokföra sig där denne är bosatt (6 § folkbokföringslagen). En person anses vara bosatt där denne regelmässigt anses tillbringa sin dygnsvila. Om du kan anses vara bosatt på fler än en fastighet så ska du folkbokföra dig på den fastighet som du med hänsyn till samtliga omständigheter får anse ha din egentliga hemvist (7 § folkbokföringslagen). Vid bedömningen av hemvisten då en person är bosatt på flera ställen ska samtliga omständigheter ligga till grund för bedömningen. En person anses vidare regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där denne under sin normala livsföring är minst en gång i veckan eller fyra gånger per månad. Det innebär i ditt fall att om du tillbringar din dygnsvila i bostadsrätten minst en gång per vecka eller fyra gånger per månad så ska du folkbokföra dig där.

Det finns dock, precis som du säger, ett undantag i 8 § folkbokföringslagen. Undantaget är tillämpligt i situationer där en person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där denne har sin egentliga hemvist, under en på förhand bestämd tid som uppgår till max 1 år. Det innebär att om du skulle tillbringa din dygnsvila 1 gång per vecka eller 4 gånger per månad i din bostadsrätt, under en på förhand bestämd period som uppgår till max 1 år, så behöver du inte folkbokföra dig där. Om du däremot anses vara bosatt i din bostadsrätt och undantaget inte är tillämpligt, så måste du folkbokföra dig på den fastigheten. Att folkbokföra sig på fel adress kan resultera i att du gör dig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen).

Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister om du vill ha vidare rådgivning.

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo