FrågaFAMILJERÄTTGod man18/12/2018

När behöver god man utses?

När behöver en god man utses. Jag och min bror har fullmakt att sköta bankärenden för vår mor. Hon behöver hjälp med div. Saker. Både min bror och jag hjälps åt med att lösa praktiska saker.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

När utses en god man?

När en person (din mor i det här fallet) på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att förvalta sin egendom och tillvarata sina rättigheter kan en god man utses. En god man utses av tingsrätten, och kan vara en anhörig eller släkting till den som behöver hjälp.

Behöver din mor en god man?

Ifall din mor behöver en god man beror på om det finns saker hon behöver hjälp med som ligger utanför området för fullmakten. Som jag tolkar din fråga gäller fullmakten endast bankärenden. Är det så att din mor exempelvis även behöver hjälp med myndighetskontakter och andra praktiska saker som inte står beskrivna i fullmakten kan det vara en god idé att utse en god man. Som jag nämnde ovan är det tingsrätten som fattar beslut om god man ska utses.

Var kan du vända dig nu?

Jag kan tipsa dig om Sveriges domstolars hemsida (här) där det finns mer information om vad god man innebär. Vill du ha mer information och hjälp i ditt fall kan du vända dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?