När begår förvaltaren tjänstefel?

2020-07-10 i God man
FRÅGA
Hej. Jag har en förvaltare som jag känner gör tjänstefel. Han kommer inte på avtalade möten oftast får jag inga pengar av honom till mat och han är inte tillgänglig och drar utomlands utan att meddela. Jag har försökt att både skriva och ringa förvaltningsrätten under 13 års tid men. Får avslag hela tiden.Jag änner mig mycket lidande eftersom jag ar existensminimum så jag är tvungen att ta till prostution för att överleva. Hur ska jag göra?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar ifall förvaltaren i detta fall sköter sitt uppdrag som hen borde göra, eller ifall det kan röra sig om eventuellt tjänstefel. När det kommer till frågor om förvaltarens befogenheter och skyldigheter är det främst föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag.

Förvaltarens befogenheter och skyldigheter

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § första stycket FB). Förvaltaren ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11 kap. 12 § första stycket första meningen FB). Innan någon förordnas till förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (11 kap. 12 § andra stycket FB). Det är alltså inte lämpligt att förvaltaren i ditt fall är otillgänglig och åker iväg utan att meddela dig om detta.

Vilka bestämmelser i lagen kan bli aktuella vad gäller förvaltarens agerande?

En förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, ska entledigas, det vill säga att förvaltaren avskiljs från sitt uppdrag (11 kap. 20 § första stycket första meningen FB). Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § första stycket andra meningen FB). I ditt fall får du alltså vända dig till överförmyndarnämnden i den kommun du är folkbokförd i, alltså den kommun som förordnade denna förvaltare till dig. Detta eftersom det är överförmyndarnämnden som utövar tillsyn över förvaltarna i kommunen.

Kan förvaltarens agerande i detta fall utgöra tjänstefel?

Tjänstefel regleras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Här gäller det att förvaltarens agerande i ditt fall inte anses som ringa. Vad detta innebär är att agerandet inte ska anses som ett betydelselöst agerande. Detta är en fråga som ska besvaras av domstolarna. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna komma fram till slutsatsen att det rör sig om tjänstefel eller inte utifrån den information som du har angett i frågan. Dock kan det påpekas att det är olämpligt att förvaltaren inte dyker upp på avtalade möten, och detta är något som både rätten och överförmyndaren måste ta ställning till.

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89652)