När ärver döda bröstarvingars barn en avliden mor- eller farförälder?

FRÅGA
Det finns en levande bröstarvinge, två är döda men har barn. Mamman dör, när ärver döda bröstarvingars barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar när en avliden bröstarvinges barn får ut ett arv efter den avlidna bröstarvingens mamma. Reglerna kring arv och arvsfördelning hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingar befinner sig i den första arvsklassen, och är de första att ärva en avliden person (2 kap. 1 § ÄB). Om en bröstarvinge är död så träder bröstarvingens barn eller barnbarn i deras förälders ställe, s.k. istadarätt – detta innebär att de villkor som skulle gällt för bröstarvingen även gäller för bröstarvingens barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Vid vilken tidpunkt bröstarvingar eller deras barn får ta del av arvet beror på om mamma vid hennes död fortfarande är gift med bröstarvingarnas gemensamma pappa. Är hon det så får bröstarvingar (eller deras barn genom istadarätt) först ut deras arv efter mamman när den efterlevande maken, dvs. pappan, avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Är mamman inte gift kommer arvingarna få ut deras arv direkt – de avlidna bröstarvingarnas barn får alltså ut den del som deras förälder skulle ärvt samtidigt som den levande bröstarvingen får ut sin del.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91260)