När är rekvisiten för brottet sexköp uppfyllda?

Om jag träffar en kvinna med ekonomiska problem och betalar tex hennes hyra o strax efter har sex med henne,har jag då köpt sex?

Är det samma som att jag ger henne pengar,vi har sex o hon betalar hyran?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sexköp är ett brott som regleras i Brottsbalkens (BrB) sjätte kapitel. För att en person ska bli dömd för sexköp krävs det att de objektiva rekvisiten för brottet är uppfyllda. Det krävs (1) att denne skaffat dig en sexuell tillfällig förbindelse, mot (2) ersättning (6 kap. 11 § BrB). Om de objektiva rekvisiten är uppfyllda krävs det även att personen haft uppsåt till brottet (jfr 1 kap. 2 § BrB). Med uppsåt menas att att gärningsmannen vidtagit en åtgärd med avsikt att uppnå en viss effekt. Ett konkret exempel är en person som skjuter en annan, med avsikten att den andra personen ska avlida. Den som domstolen finner ha köpt sexuella tjänster döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om ni har någon form av överenskommelse som går ut på att du får ha sex med kvinnan i utbyte mot att du betalar hennes hyra är sannolikheten stor att du kan dömas för sexköp. Om ni däremot har en sexuell relation där du av egen vilja betalar hennes hyra, utan att det innebär sexuella tjänster i utbyte, är inte rekvisiten för sexköp uppfyllda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo