När är privatuthyrningslagen tillämplig?

2019-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Blir privatuthyrningslagen tillämplig om man har hyrt ut en lägenhet på sin tomt. Lägenheten vi hyrt ut är alltså fristående men ligger bara 10 m från vårt hus?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr kan jag inte ge ett exakt svar på om lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) är tillämplig i ditt fall eftersom jag inte vet alla omständigheter. Jag kommer i stället att gå igenom vad som krävs för att privatuthyrningslagen ska vara tillämplig och när lagen kan bli tillämplig i ditt fall.

När är privatuthyrningslagen tillämplig?

Privatuthyrningslagen är tillämplig om förutsättningarna i 1 § privatuthyrningslagen är uppfyllda. Förutsättningarna är som följande:

1. Det finns ett hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken (JB)

2. Någon upplåter en bostadslägenhet

3. Upplåtelsen sker inte i upplåtarens näringsverksamhet

4. Upplåtelsen sker för annat än fritidsändamål

Viktigt att komma ihåg är att lagen inte gäller när en hyresrätt hyrs ut i andra hand. Om någon dessutom upplåter två lägenheter gäller lagen endast den första upplåtelsen. Detta framgår av 1 § privatuthyrningslagen.

Mer om förutsättningarna och bedömning i ditt fall

Vad gäller den första förutsättningen utmärks ett hyresavtal på följande sätt enligt 12 kap. 1 § första stycket JB:

-Det är fråga om upplåtelse av hus eller del av hus

-Upplåtelsen sker mot ersättning, och
-Upplåtelsen avser en total nyttjanderätt

Om det finns ett sådant hyresavtal i ditt fall är den första förutsättningen uppfylld.

Vad gäller den andra förutsättningen är en bostadslägenheten en lägenhet som har upplåtits för att helt eller inte till väsentlig del användas som bostad enligt 12 kap. 1 § tredje stycket JB. Om den uthyrda lägenheten upplåtits för att användas som bostad i ditt fall bör därför denna förutsättning vara uppfylld.

Vad gäller den tredje förutsättningen framgår det av förarbetena att den som upplåter lägenheter i en sådan omfattning att hyresvärden omfattas av hyresförhandlingslagen får anses göra det i en näringsverksamhet (se prop. 2012/13:1 utgiftsområde 18 s. 76). Om någon hyr ut mer än två lägenheter anses den normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och privatuthyrningslagen är inte tillämplig för någon av upplåtelserna. I ditt fall skriver du om uthyrning av en lägenhet. Om du endast har hyrt ut en lägenhet är denna förutsättning troligtvis uppfylld.

Fjärde förutsättningen tar inte sikte på bostadens karaktär. I stället är syftet med upplåtelsen av betydelse för att avgöra om lägenheten upplåts för annat än fritidsändamål. Om upplåtelsen av lägenheten i ditt fall inte sker för fritidsändamål är denna förutsättning uppfylld.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är privatuthyrningslagen tillämplig om vissa förutsättningar är uppfyllda. Om det finns ett hyresavtal enligt 12 kap. 1 § JB, lägenheten upplåtits för att användas som bostad, du inte hyr ut mer än två lägenheter och upplåtelsen sker för annat än fritidsändamål är privatuthyrningslagen tillämplig i ditt fall.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Ida Johanna Köpman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1386)
2019-07-16 Är hyresvärden skyldig att utrota ohyra i lägenheten?
2019-07-16 Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma
2019-07-16 Säga upp andrahandshyresgäst pga utebliven hyresbetalning
2019-07-16 Är det möjligt att ärva en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (71168)