När är något förskott på arv?

Jag är särkullbarn, Min far dog nyligen, och min halvbror fick pengar, 280000:- insatta på sitt konto i samband med arvskiftet när hans mor dog 2014. Inget finns skrivet, bara

Kvitton bankinsättningar som jag fann efter bouppteckningens inskick. Är detta en

gåva som skall regleras i vårt arvskifte?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finner man i Ärvdabalken(ÄB).

Vad betyder att en gåva anses som förskott på arv?

Vissa typer av gåvor ska anses som förskott på arv. Om en gåva anses som förskott på arv ska den dras av från gåvotagarens laglott. Om gåvotagaren inte är en bröstarvinge ska laglotten och efterarv beräknas som om gåvan inte utgått (6 kap 1 § + 7 kap 2 - 4 §§ ÄB).

När anses en gåva vara förskott på arv?

En gåva anses som förskott på arv om förhållandena vid gåvans givande liknar de vid arv. (7 kap 4 § ÄB) Detta är ofta när det sker nära någons bortgång. Ett exempel kan vara om gåvan ska skiftas först när gåvogivaren avlider eller inte kan använda saken längre på grund av ålder/sjukdom som är kopplat till personens bortgång. Ett annat exempel är om någon ger bort något på sin dödsbädd. Om något är förskott på arv eller inte är en bedömningsfråga och man måste ha all information för att kunna ta ställning. Från det du sagt verkar det som det skulle kunna vara förskott på arv. Men för att få en komplett bedömning måste du vända tid till en jurist som kan sätta sig in i all information. Du kan nå våra jurister (här).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning