När är förlikning i tvistemål tillåtet?

2020-06-21 i Domstol
FRÅGA
frågan var - är förlikning tillåten vid tvistemål 70 000 kr .svaret jag fick var inte entydig .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tvistemål kan delas upp i två olika kategorier; dispositiva och indispositiva. Indispositiva mål är exempelvis olika familjemål så som vårdnad av barn eller äktenskapsmål där förlikning inte är tillåtet. De allra flesta tvistemål är dispositiva och då är förlikning om saken tillåtet. Exempel på dispositiva tvistemål är tvister om penningfordringar för utfört arbete eller annan utebliven betalning.

Det är alltid tillåtet att förlikas i dispositiva tvistemål. Det finns alltså inte någon beloppsbegränsning. Är ditt mål ett dispositivt tvistemål är förlikning om saken tillåtet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (449)
2020-11-24 Fråga om att överklaga en dom från tingsrätten
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?
2020-11-14 hur går man vidare efter ARNs rekommendation?

Alla besvarade frågor (86433)