FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet04/12/2019

När är fel i fastighet ett dolt fel?

Hej!

Hoppas att få rådgivning av er då en god vän till mig tipsade om er.

Hade ett hus som jag anlitat ett byggföretag att byta tak i 2016

Huset såldes kort efter det och besiktat innan försäljningen via anticemix.

Nu köparen kontaktade mig pga upptäckt fel i tak konstruktion som led till att det läcker inomhus och har orsakad fuktskada i badrummet i nedre våningen.

Köparen har gjort reklamation på mig att det är ett dolt fel.

Frågan är; är det så? kan sånt räknas som dolt fel?

Jag försökte att nå bygg företaget då det finns garanti på arbetet och hittade att det företaget gick i konkurs i april 2018.

Vill veta vad som gäller nu? tagit kontakt med hallå konsument och de hänvisade mig till juridisk hjälp.

Köparen vill att jag står för alla kostnader på arbetet?

Är jag skyldig till det trotts att det är inte mitt fel?

Om jag vägrar att gå på det som dolt fel vad kan det hända?

Tack på förhand!


Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan är vem som bär ansvaret för de felen som har upptäckts på huset. Dessa typer av frågor regleras i jordabalkens (JB) fjärde kapitel.

Vad säger lagen om fel i fastighet?

I jordabalken framgår det att köparen har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Undersökningsplikten är tämligen långtgående och ställer höga krav på köparens undersökning av objektet i samband med köpet.

Dolt fel i fastighet

Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om köparen kan visa att säljaren kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel, ansvarar säljaren för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa att det aktuella felet är ett dolt fel har köparens rätt att åberopa ersättning inte gått förlorad.

Vad innebär detta för dig?

Det är svårt att ge dig ett specifikt svar på din fråga då det behövs göras en betydligt mer omfattande utredning av problemet. I det fall felet är av sådan art att det borde ha upptäckts vid en undersökning ansvarar köparna för felet och har därmed brustit i sin undersökningsplikt. I annat fall är det ett dolt fel som du som säljare bär ansvar för.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?