När är ett muntligt nödtestamente giltigt?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA
Dagen innan svärfar gick bort upprättade vi ett testamente muntligt. Jag skrev ner allt på datorn och svärfar, jag och en nära vän till honom var där när jag skrev ner allt på datorn. Sjukhuset kunde inte hjälpa mig skriva ut testamentet och dagen efter dog han. Gäller detta som ett nödtestamente?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar din svärfars bortgång.

Kort svar
Tyvärr så gäller inte det du beskriver som ett nödtestamente eftersom du inte kvalificerar som vittne i ärvdabalkens mening. Det kan dock vara möjligt för dödsbodelägarna att träffa avtal så att arvet fördelas enligt förordnandet. För utförlig motivering, se nedan.

Allmänna förutsättningar
Reglerna om testamentes giltighet finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Hur upprättas ett giltigt testamente?
Ett testamente ska som huvudregel upprättas skriftligen inför två vittnen. Både testator (den som förordar om sin kvarlåtenskap) och vittnena måste skriva under handlingen (10 kap. 1 § ÄB).

I vissa fall kan ett testamente upprättas på annat sätt, ett så kallat nödtestamente, vilket regleras i 10 kap. 3 § ÄB. Någon ska på grund av sjukdom eller annat nödfall vara förhindrad att upprätta testamente på det sätt som anges i 1 §. Förordnandet kan göras antingen muntligen inför två vittnen, eller skriftligen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling.

För både "vanligt" testamente och muntligt förordnat nödtestamente gäller särskilda bestämmelser kring vem som får vara vittne. Dessa återfinns i 10 kap. 4 § 1 och 2 st. ÄB. Kortfattat kan sägas att vissa släktingar till testator, inklusive svågrar, inte får vara vittnen. Ingen får heller bevittna ett förordande till förmån för sig själv eller till vissa av sina släktingar.

Bedömning i ditt fall
Det som ligger närmast till hands i fallet du beskriver skulle vara ett muntligen förordnat nödtestamente. Däremot kvalificerar sig inte du som vittne, eftersom du står i svågerskap till din avlidne svärfar. Om förordnandet som uttalades dessutom var till förmån för din svärfars nära vän är även hen diskvalificerad som vittne.

Det som krävs för testamentets giltighet är således att det fanns ytterligare en eller två personer som bevittnade förordnandet och kvalificerar sig som vittnen i 10 kap. 4 § ÄB:s mening, exempelvis vårdpersonal eller liknande.

Arvsrätten är dispositiv
Om din svärfars förordnande inte kan komma till stånd på grund av att det är ogiltigt vill jag bara upplysa om att arvsrätten som huvudregel är dispositiv, vilket innebär att det står dödsbodelägarna fritt att avtala om hur arvet ska fördelas. På så vis kan din svärfars förordnande ändå komma till stånd. Om du undrar mer kring detta rekommenderar jag att du kontaktar en yrkesverksam jurist.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91126)