När är ett brott preskriberat?

FRÅGA
Hej,Kan man stämma någon för ett brott som begicks mot mig för ca. nio år sedan???Finns det preskiptionsregler för stämningar???
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta när brott preskriberas och när man som misstänkt inte längre kan ställas till svars. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).

Preskriptionstiden beror på brottets straff

Efter hur lång tid ett brott preskriberas beror på vilket straff som är angett för respektive brott. Preskriptionstiden är (35 kap. 1 § BrB):

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstids fängelse,

Allvarligare brott preskriberas aldrig

Brotten mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott samt försök till dessa brott har ingen preskriptionstid (bortsett från att gärningspersonen inte var under 21 år när brottets begicks) (35 kap. 2 § BrB).

Sammanfattning

Beroende på vilket brott som har begåtts mot dig så kan brottet ha preskriberats. Du hittar alla brott i brottsbalken och där står också vilket straff som brottet maximalt kan ge. Sen kan du se om brottet har preskriberats eller inte och om gärningspersonen fortfarande kan ställas till svars för sitt handlande.

Hoppas att du har fått svar din fråga och lycka till!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80393)