När är ett brott mot alkohollagen fullbordat?

2020-08-24 i Övriga brott
FRÅGA
Fråga om när ett brott mot alkohollagen är fullbordat.Enligt 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen är det bl.a. förbjudet att "bjuda" någon som är under 20 år på alkoholdrycker. Min fråga avser den situation att någon bjuder en underårig på en alkoholdryck och den underårige tackar nej. Har gärningsmannen i ett sådant fall begått ett fullbordat brott, eller fordras för fullbordat brott att den underårige faktiskt dricker av den bjudna alkoholdrycken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av alkohollagen.

Får inte bjuda person under 20 år på alkoholdrycker

Som du skriver får inte en person lämna alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år (alkohollagen 3 kap. 9 § andra stycket). Den som med uppsåt (avsikt) eller oaktsamt bjuder på alkohol på ett sätt som beskrivs i alkohollagen 3 kap. 9 § andra stycket döms för olovligt anskaffande av alkohol (alkohollagen 11 kap. 7 §).

Det finns dock ett undantag i lagen som säger att det ändå är tillåtet att bjuda den som inte har fyllt 20 år på en mindre mängd alkoholdryck, under förutsättning att alkoholen dricks på platsen och under ordnade förhållanden. Det ska även med hänsyn till åldern och mognaden samt omständigheterna i övrigt framstå som försvarbart att bjuda på drycken (alkohollagen 3 kap. 9 § tredje stycket).

När fullbordas brottet?

Brottet olovligt anskaffande av alkohol fullbordas i detta fall när drycken bjuds på. I den situation som du beskriver innebär det att när den underårige tackar nej så sker heller ingen "bjudning" på alkohol. Jag skulle därför vilja påstå att brottet fullbordas först när den underårige tar emot och dricker av den bjudna alkoholen.

Försök till olovligt anskaffande av alkohol

Även om brottet inte fullbordas när den underårige tackar nej till den bjudna alkoholen så kan personen som bjuder göra sig skyldig till försök till olovligt anskaffande av alkohol (alkohollagen 11 kap. 11 § första stycket). För detta krävs att personen som bjuder på alkohol till annan under 20 år har en avsikt med detta och alltså är medveten om att mottagaren är under 20 år. Vidare måste brottet mot alkohollagen ha påbörjats vilket det anses ha gjort när personen i fråga undrar om den underårige vill ha alkohol. På så vis har personen som bjuder gjort "allt som behövs" för att fullborda brottet men det fullbordas ändå inte då mottagaren tackar nej. När personen frågar om den underårige vill ha alkohol så anses det finnas fara för brottets fullbordan (brottsbalken 23 kap. 1 § första stycket).

Sammanfattning

Som svar på din fråga så anses inte brottet fullbordas när en person bjuder underårige på alkohol och den underårige tackar nej. Detta eftersom själva bjudandet på alkohol inte har genomförts förrän den underårige tar emot alkoholen. Däremot skulle den som bjuder underårig på alkohol kunna dömas för försök till olovligt anskaffande av alkohol.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91357)