När anses ett beslut vara meddelat?

2015-07-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! I 23 § FL gällande överklagan står att part som företräder det allmänna måste lämna in sin skrivelse inom tre veckor från det att beslutet meddelats till skillnad från enskilda personer som har på sig från och med den dagen de tagit del av beslutet. Jag undrar när ett beslut anses vara meddelat?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline!

Jag vill i ett initialt skede klargöra att överklagandefristen för det allmännas företrädare räknas från den dag ett beslut meddelats såvida fastställandet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt. Om beslutet i annat fall överklagas till en förvaltningsmyndighet eller regeringen ska huvudregeln tillämpas och klagotiden ska således räknas från den dagen klagande fick del av beslutet.

Om vi nu ska återgå till din fråga kan jag med stöd av doktrin fåordigt konstatera att ett beslut meddelas när det expedieras (sänds iväg) eller får sin slutliga form på något annat sätt.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81741)