När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?

2020-08-20 i Köpavtal
FRÅGA
Hej Kan ett säljande företag bestämma vad köparen av en fabrikslokal får syssla med? Alltså en ägare lägger ner sin verksamhet och flyttar den till annan ort. ca 100 mil bort.Får dem då förbjuda en ev. köpare av lokalen vad de får ha för verksamhet? Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Köp av fastighet regleras i jordabalkens fjärde kapitel. Det kallas villkorligt köp om säljaren av en fastighet gör att köpets fullbordan är beroende av villkor. I ditt fall har säljaren krav på vilken typ av verksamhet köparen ska bedriva i fabrikslokalen och jag antar att säljaren har sagt att köpet återgår/hävs om köparen inte uppfyller villkoret. Detta kallas för en svävarklausul ( 4 kap. 3 § första punkten jordabalken).

När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?

För det första måste en svävarklausul alltid tas med i köpehandlingen för att den ska vara giltigt, alltså kan det inte ske muntligt ( 4 kap. 3 § första stycket jordabalken). För det andra får ett köps fullbordan inte göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades. Om längre tid än två år avtalas så är köpet ogiltigt. Om tiden inte bestämts i avtalet utgår man ifrån att det villkoret endast gäller i två år (4 kap. 4 § första stycket jordabalken).

Detta är inte relevant för ditt fall, men jag vill påpeka att två års gränsen inte gäller om köpets fullbordan har gjorts beroende av att köpeskillingen erläggs eller att avsedd fastighetsbildning sker. ( 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken)

Slutsats

Om villkoret att köparen ska bedriva en viss verksamhet i fabrikslokalen har tagits med i köpehandlingen och villkoret inte gäller mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades så är kravet giltigt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (191)
2021-01-18 ​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (88497)