När är en lärare skyldig att göra en orosanmälan?

Är lärare, har stor oro för elev. Rektor vägrar anmäla förälder trots att vi ser att barnen är smutsiga, hungriga, inte sover de timmar som barn i den åldern ska göra, inte får sin medicin som de ska...vad gör jag? Är det här att barnen inte får medicin som de behöver fog för anmälan? Enligt vår rektor och skolsköterska kan vi inte lägga oss i det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om du i egenskap av lärare är skyldig att göra en orosanmälan när det finns en misstanke om att barn far illa. Vidare tolkar jag det även som att du undrar på vilka grunder en anmälan kan göras. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning med utgångspunkt i socialtjänstlagen (SoL) och brottsbalken (BrB).


Lärare har en skyldighet att göra en orosanmälan vid misstankar om att barn far illa

De som är anställda hos myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att direkt anmäla till socialnämnden om de misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § första stycket tredje punkten SoL). Detta innebär att lärare anställda på en skola har ett personligt ansvar för att göra en orosanmälan när denne misstänker att ett barn far illa.


Du beskriver i din frågeställning att rektor och sjuksköterska sagt att ni inte kan lägga er i. Jag vet inte om du syftar på att de menar att ni inte han lägga er i om barnet medicineras eller inte eller om du syftar på om ni kan göra en orosanmälan eller inte när barnen smutsiga, hungriga, osv. Varken rektor, skolsköterska eller du som lärare får göra någon egen bedömning eller utredning av situationen om en åtgärd från socialnämnden kan tänkas bli aktuell eller inte. Den uppgiften åligger socialnämnden.


Vissa skolor har som rutin att rektorn är den som ska göra alla orosanmälningar och stå som ansvarig när den skickas in till socialnämnden. Om rektorn fått information från en lärare om att ett barn eventuellt far illa och sedan inte anmäler detta så går inte läraren som lämnade informationen fri från ansvar.


Om man inte anmäler kan det leda till åtal om tjänstefel

Både som lärare, rektor och skolsköterska kan man hållas ansvarig om man inte lämnar orosanmälan när misstanke om att barn inte mår bra finns. Att man inte anmäler när man har en skyldighet att göra det är tjänstefel då det anses som att man vid myndighetsutövning inte gör det man är skyldig att göra enligt uppgiften (20 kap. 1 § BrB).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Eftersom du arbetar som lärare inom skola har du en skyldighet enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Man behöver inga bevis eller egen utredning om barnets situation utan att det finns en oro räcker som skäl för att man ska få göra en orosanmälan, vilket är ett lågt ställt krav. Du beskriver att du har stor oro för en elev, att barnen är smutsiga, hungriga, inte sover som de borde i den åldern och inte får sin medicin som de ska. Alla dessa omständigheter gör att det finns fog för att du ska upprätta en orosanmälan.


Jag skulle rekommendera dig att göra en orosanmälan då du har en obligatorisk skyldighet att göra det som lärare och försöka att ha en dialog med föräldrarna till barnen och berätta för dem att du tänker göra en orosanmälan samt vad anledningen till din anmälan är. För framtida dialog och förtroende är det bra att lämna så mycket information det går och vara ärlig. Endast i situationer där du befarar att barnen skulle vara utsatta för våld, hot eller övergrepp bör du undvika att kontakta föräldrarna och istället direkt ta kontakt med socialtjänsten.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”