När är en individ rent juridiskt ett barn och vad har ofödda barn för rättigheter?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar när ett barn juridiskt räknas som barn i Sverige och därmed omfattas av exempelvis Barnrättslagen/barnkonventionen?Jag funderar över frågan kring vad ett ofött barn har för rättigheter exempelvis till skydd mot alkoholskador under graviditet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är ett barn rent juridiskt när personen är under 18 år

Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (föräldrabalken 9 kap. 1 §). I barnkonventionen som numera är svensk lag framkommer det att med barn avses varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet (barnkonventionen artikel 1).

Vad har ett ofött barn för rättigheter?

I preambeln (bakgrund och historia som man ska förhålla sig till när man läser konventionen) till barnkonventionen står det att barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilda skyddsåtgärder och vård, inklusive rättsligt skydd, såväl före som efter födseln. Däremot finns det inga tydliga regleringar kring hur rättigheter för ofödda barn ser ut. Det råder dessutom delade meningar kring huruvida artikel 1 i barnkonventionen omfattar ofödda barn eller inte. Det finns många som hävdar att barnkonventionen enbart behandlar det födda barnets rätt eftersom konventionen inte svarar på när individens liv börjar. Svaret på din fråga är alltså att det finns delade meningar kring det ofödda barnets rättigheter och därför kan jag tyvärr inte ge dig ett klart svar för vad som gäller vid alkoholskador under graviditet.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91439)