När är en ersättningskyldig för skador i hyreslägenhet?

2015-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Är man ersättnings skyldig om man tappar något på spishällen så att den går sönder.Fakturan kom ca. 1.5 år efter skadan och 3 månader från att vi flyttat från lägenheten.
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine.

När det gäller ersättningsskyldighet för skador i en hyreslägenhet är i regel hyresgästen ersättningsskyldig för de skador denne orsakar i lägenheten under den tid att denne bor där. I det fallet att en flyttar ifrån en hyresrätt görs alltid en besiktning av lägenheten. Vid denna besiktning uppmärksammas den som tidigare varit hyrestagare på de skador denne anses orsakat i lägenheten sedan den förra besiktningen och dessa blir den före detta hyresgästen skyldig att ersätta enligt 12 kap 24 § i den s.k hyreslagen (här). För att ni ska vara skyldiga att ersätta skadorna på spishällen bör därmed dessa skador ha upptagits i besiktningsprotokollet och ni bör vidare ha underrättats om dessa i samband med besiktning. Preskriptionstiden på en konsumentfodran är dock 3 år, ersättningsskyldigheten kvarstår därmed för sådana skador som tagits upp i besiktningsprotokollet i upp till 3 år.(här)

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81824)