När är en bild barnpornografisk?

2021-06-28 i Övriga brott
FRÅGA
Fråga om barnpornografi.På en fest ställde sig min 17-årige son medvetet och på skoj framför en tv-apparat som visade en laglig porrfilm. Hans kompis tog med sonens samtycke en bild på honom när han står framför tv:n och skrattar. Jag tycker inte det är roligt att min son finns på en bild där han står och skrattar framför en tv som visar en porrfilm. Jag funderar på om bilden som hans kompis tog är att anse som barnpornografi? Ändamålet med bilden var ostridigt inte att påverka någon betraktare sexuellt, utan togs på "skoj". Men min son är ändå under 18 år och därmed ett barn.Fråga: Är en sådan bild som min sons kompis enligt ovan tog, sannolikt att anse som barnpornografi?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad är att anse som barnpornografi?

Din fråga aktualiserar bestämmelsen om barnpornografi i 16 kap. 10 a § brottsbalken. Enligt paragrafen är det bland annat förbjudet att skildra barn i pornografisk bild. Vad som avses med ett barn framgår uttryckligen i lagtexten – det måste vara en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Definitionen på pornografisk bild är dock inte lika entydig utan bedömningen måste göras enskilt varje bild för sig. Generellt kan man dock säga att bestämmelsen gäller bilder av alla slag och att kriminaliseringen inte är begränsad till bilder där barn är med i handlingar som uppenbarligen har en sexuell innebörd utan det är tillräckligt att barn förekommer tillsammans med en eller flera vuxna personer som utför sådana handlingar. Även om intresset att skydda barn från utnyttjande i sexuella sammanhang är starkt så är en viss försiktighet i bedömningen påkallad så att det straffbelagda området inte blir alltför vidsträckt. För att hanteringen av en bild av ett barn ska vara otillåten fordras vanligtvis att den enligt allmänt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk.


Vad som gäller i ditt fall

Du anger att din son som blivit fotad är 17 år. Enligt definitionen i barnpornografi-bestämmelsen är han alltså ett barn. Frågan är dock om fotografiet som han finns med på faktiskt kan klassas som en pornografisk bild. Som sagt måste en enskild bedömning göras från fall till fall och det är därför svårt att ge ett konkret svar på denna fråga – ytterst är det domaren som avgör. Utifrån din beskrivning framstår det dock som att den ifrågavarande bilden inte är ägnad att sexualisera din son eller på annat sätt vädja till sexualdriften. Bilden är som du beskriver det "tagen på skoj" och har inte mer sexuell innebörd än att pornografi visas på en tv som är med i bilden. Utan att ha sett bilden är detta enligt min uppfattning inte tillräckligt för att bilden ska kunna klassas som en pornografisk bild och det skulle därför troligtvis vara svårt att hålla personen som tagit bilden straffansvarig för barnpornografi.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96515)