När är en återkallelse av testamente giltig?

2019-02-26 i Testamente
FRÅGA
GN 74 år,dog i mitten på december 2018, han var ogift, utan några barn.Vid bouppteckning i början på februari 2019 , fanns ett testamente,där ett syskonbarn skulle ärva G. Men G har skrivit om detta testamente följande att/ Testamentet från 1992 till N.n.upphör 13/10 2013. Detta återkallande är bara undertecknat av G.Är då testamentet återkallat eller vad gäller.Något nytt testamente har ej upprättats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om testamente och därför bli Ärvdabalken (ÄB) aktuell.

Är återkallelsen giltig?

Ett testamente ska bara vara giltigt om testatorn (den som ska fördela sin egendom) vill det. Men med det sagt räcker det inte att testatorn bestämt sig för att det inte är giltigt, det behöver uttryckas. Testator kan genom handling ha visat tydligt att testamentet inte längre ska vara giltigt (till exempel genom att förstöra det). Då ska det inte längre vara giltigt. Med detta menar jag att det inte finns några särskilda regler som måste uppfyllas för att ett återkallande ska vara giltigt (tvärtemot vad som gäller vid skapandet av ett testamente), 10 kap. 5 § ÄB.

G har skrivit att testamentet från 1992 inte längre ska vara giltigt samt undertecknat detta. Det bör ses som tillräckliga bevis för att det är hans vilja att testamentet ska ha förlorat sin verkan. Det förhållande att det nu inte finns ett testamente leder till att det vanliga arvsreglerna i ärvdabalken tillämpas.

Hur ska G:s egendom fördelas när testamente saknas?

I frågan framkommer det att han var ogift och barnlös. Men jag utläser ur frågan att det finns andra potentiella arvingar. Om en avliden inte har barn eller maka så får dennes föräldrar hälften var av arvet. Om de är avlidna går arvet vidare till den avlidnes syskon, om de avlidit, deras barn, 2 kap. 2 § ÄB.

Om G har föräldrar, syskon eller syskonbarn så fördelas arvet enligt ovan till dem. Av frågan framkommer det att G åtminstone har ett syskonbarn, om ingen annan finns tar denne hela arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2180)
2019-07-17 Testamentera till syskonbarn
2019-07-16 Kallelse, och klandra testamente
2019-07-16 Kan man ändra ett testamente?
2019-07-15 Hur kan jag fördela min kvarlåtenskap genom testamente?

Alla besvarade frågor (71134)