När är det tillåtet att länka till hemsidor med skyddat material? När får man använda andras varumärken?

Hej Lawline,

Jag har en fundering som jag hoppas att ni kan svara på.

Tillsammans med en kollega så har vi skapat en hemsida (som just nu är offline) som bl a ska användas för att främja datorprogram som finns att ladda ner gratis eller köpa.

Här kommer dock min fråga! Får vi t ex länka till företagets hemsida utan tillåtelse? Vi kommer ej ta betalt eller göra någon som helst vinst på just länkarna eller ev nerladdningar av programmen. Och så kommer vi inte använda loggor utan tillåtelse.

Bryter vi då mot någon form av upphovsrättslag eller varumärkeslag?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår er fråga undrar ni om ni får länka till upphovsrättsligt skyddat material eller använda loggor på andra företags spel utan tillåtelse.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Det är tillåtet att länka till andra hemsidor med upphovsrättsligt skyddat material, så länge som det inte leder till att ni kringgår någon slags åtkomstspärr eller liknande. Ni får dock inte länka till olagligt publicerat material – i alla fall inte om ni borde ha vetat om att det rörde sig om olagligt publicerat material.

Några varumärkesrättsliga problem får ni inte om ni bara visar loggorna efter att ha fått tillstånd från varumärkesinnehavarna. Beroende på hur ni visar loggorna kan det dock även vara så att ni över huvud taget inte behöver något tillstånd.

När är det tillåtet att länka till andra hemsidor där man kan ladda ned datorprogram?

Många datorprogram skyddas av upphovsrätt. Det innebär bl.a. att den som har upphovsrätt till programmen ensam får bestämma vem som får och vem som inte får överföra programmet till allmänheten (2 § första stycket och tredje stycket första punkten upphovsrättslagen).

Begreppet ”överföring till allmänheten” kan omfatta länkning. Då ska det dock röra sig om länkar som t.ex. kringgår en betalningsspärr.

EU-domstolen har nämligen ställt upp ett extra krav för att länkning ska vara ”överföring till allmänheten”. Länkningen ska innebära att programmet blir tillgängligt för en ”ny publik” (se t.ex. EU-domstolens dom i mål C–466/12). Det ska röra sig om en ”publik” som inte fick tillgång till programmet genom att programmet blev tillgängligt på den ursprungliga hemsidan.

Det är därför tillåtet att länka till fritt tillgängliga hemsidor med nedladdningsbara program.

Man måste dock se upp så att man inte länkar till olagligt publicerat material. Ni får inte länka till material som har publicerats utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse (EU-domstolens dom i mål C–160/15). Ni gör dock inget upphovsrättsintrång, om ni inte ens borde ha känt till att materialet publicerades utan tillstånd. Svaret vore dock annorlunda om er verksamhet var vinstdrivande.

Kan länkningen göra intrång i något varumärke?

Loggor kan skyddas som varumärke. Då får det bara användas av andra om rättsinnehavaren tillåter det.

Ni kommer alltså inte ha något problem med dem, eftersom ni inte tänker visa någon logga utan tillåtelse.

Möjligen kan er användning av loggorna inte ens behöva tillstånd. Varumärkesinnehavaren kan bara förbjuda att någon annan använder dess varumärke, om användningen innebär att varumärket skadas (1 kap. 10 § varumärkeslagen, läst tillsammans med t.ex. EU-domstolens dom i mål C–323/09).

Om det framgår tydligt för användaren att ni inte har någon som helst koppling till företagen som äger varumärkena ni använder är sannolikheten stor att ni inte ens behöver deras tillstånd.

Jag skulle dock ändå råda er att alltid fråga om tillstånd från varumärkesinnehavarna för att undvika tvister.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

____________________________________

Behöver ni vidare hjälp med länkning till upphovsrättsligt skyddat material eller varumärken är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000