När är det tillåtet att bära kniv?

2020-07-25 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag är 18 år och är mycket ute och utforskar nya ställen. Jag funderar på att köpa en fällkniv som denna: https://www.clasohlson.com/se/Fällkniv/p/31-5521Är det lagligt att bära den med mig? Jag tänker bara ha den ifall jag behöver skära av rep ifall min hund fastnar eller snurrar in sig, öppna förpackningar eller ifall jag möter vilda djur.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bära med dig kniven i fråga, eller om det kommer att ses som ett brott. Under vilka förutsättningar man får bära kniv regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (hädanefter kommer jag att förkorta den som knivlagen).

När får man inte bära kniv?
Som huvudregel kan man säga att man inte får bära kniv (eller liknande föremål som kan användas som vapen) på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs eller i fordon på allmän plats. Tanken med detta är att man vill försöka minska förekomsten av allvarligt våld, då risken för detta ökar generellt när knivar och andra föremål finns på platser där många människor uppehåller sig (särskilt då i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, i övrigt på allmän plats eller på skolor).
Det finns dock undantag då det är tillåtet att inneha kniv, vilka jag kommer att gå igenom här nedan.

När får man bära kniv?
Förbudet gäller inte om kniven (1) enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller (2) om innehavet annars med hänsyn till dess art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.
Det första undantaget gäller för yrken så som poliser, ordningsvakter eller väktare.
Det andra undantaget (vilket är det som blir tillämpligt i ditt fall) gäller till att börja med för sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter (exempelvis en hantverkares utrustning eller knivar eller liknande föremål som används i samband med jakt, fiske och camping), men det gäller även för knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt (exempelvis mindre fickknivar).

I bedömningen om ett knivinnehav är att anse som befogat (och alltså tillåtet) är det många olika omständigheter som kan behövas vägas in. Bland annat tittar man på anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras.
Vad gäller anledningen till att kniven innehas ska man här ta hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet innehavet är med det användande som motiverade att kniven togs med. Man väger också in omständigheter som mer allmänt påverkar risken för våldsanvändning (exempelvis att man själv är alkoholpåverkad, eller att man är på platser med alkoholpåverkade personer, i och med att man löper större risk för att våldssituationer kan inträffa).

Bedömningen i ditt fall

I ditt fall skulle jag göra bedömningen att det är ett knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt och att det alltså rör sig om ett tillåtet knivinnehav. En rekommendation är dock att endast bära med kniven när du faktiskt ska använda den för de situationer som du beskriver och att när du har kniven undvika platser där det finns risk för att hamna i våldssituationer (ex på en allmän plats, nattetid, där det rör sig alkoholpåverkade personer).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88182)