När är det otillåtet att i kommersiell reklam visa andras varumärken?

Är det tillåtet att i kommersiell film visa upp andra varumärken? Till exempel att man ser vilket märke ett tvättmedel har, som används även om det inte är syftet för filmen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om det är tillåtet att i kommersiell reklam visa upp andras varumärken.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Det kan vara otillåtet att i kommersiell reklam visa upp andras varumärken. Svaret på din fråga beror helt och hållet på omständigheterna i varje enskilt fall. Utan några mer konkreta omständigheter kan jag därför inte ge dig något mer bestämt svar.

När kan det vara otillåtet att använda andras varumärken i reklam?

Att visa andras varumärken i kommersiell reklam kan vara otillåtet i tre olika fall, som huvudregel.

För det första, är det inte tillåtet att använda andras varumärken för (1 kap. 10 § första stycket första punkten varumärkeslagen (VmL)):

1. varor eller tjänster,

2. av samma slag som deras varumärke.

För det andra, är det inte heller tillåtet att använda andras varumärken för (1 kap. 10 § första stycket andra punkten VmL):

1. varor eller tjänster,

2. av samma eller liknande slag,

3. om det t.ex. finns en risk att användningen leder till att andra tror att det finns ett samband mellan varumärkesinnehavaren och reklamföretaget.

För det tredje, är det inte tillåtet att använda andras varumärken (1 kap. 10 § första stycket tredje punkten VmL):

1. som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen,

2. om användningen avser varor eller tjänster

3. och drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för, varumärkets förmåga att skilja varor/tjänster från varandra eller dess anseende.

Det finns dock undantag, t.ex. när man måste använda andras varumärken för att ange en produkts ändamål. Ett exempel på det är när man gör reklam för reservdelar och måste ange vilken produkt reservdelarna är till för (1 kap. 11 § andra stycket tredje punkten VmL)

Som du förstår beror svaret på din fråga helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Utan några mer konkreta omständigheter kan jag därför inte ge dig något mer bestämt svar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med varumärkesintrång är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000