FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/02/2017

När är det möjligt att ansöka om ensam vårdnad?

Jag undrar om det är möjligt att söka ensam vårdnad? Pappan bor i Skåne och har i stort sett aldrig funnits i hans liv och han är 12 år gammal nu. Pappan knarkar ringer 2 gånger varför 4e månad min son blir sårad ledsen och arg. då han har svår adhd så.påverkar detta honom otroligt mycket. Jag lever idag medå en annan man som är helt fantastisk mot min son och min son känner detsamma för min nuvarande man. Grejen är så att nu den senaste tiden har han börjat kontakta mig mycket trotts att jag funnit en massa bilder instagram där det förekommer hash försäljning och otroligt mycket missbruk. Nu fick jag ett sms där han helt plötsligt skriver att han ska komma och hämta min son. Detta tar på mina och min sons och min mans krafter och jag undrar om man kan få egen vårdnad då han knappt vet vem sin pappa är. Och han pratar aldrig om sin pappa. Vad är oddsen att lagen ligger på min sida.

Mvh trott och orolig och sliten mamma

Lawline svarar

Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns i föräldrabalken, se här.

Huvudregeln är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Det beror på att barnets bästa alltid ska stå i fokus och lagen utgår ifrån att barnet är i stort behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, (se här).

När kan gemensam vårdnad anses som otillämplig?
Det finns undantagsfall från när gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Dessa undantagsfall är:

- Om det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp
- Om det finns en risk att den ena föräldern ska kidnappa barnet
- Om den enda föräldern har svåra alkohol/narkotika problem
- Om den ena föräldern är svårt psykisk sjuk
- Om den ena föräldern misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp
(se här)

Föräldrarnas samarbetsförmåga ses också över när en förälder ansöker om ensam vårdnad, se här. Har föräldrarna stora samarbetssvårigheter som är omöjliga att lösa brukar det innebära att ensam vårdnad är det bästa för barnet, se här.

Får barnet vara med och bestämma?
Barnets möjlighet till att få göra sin röst hörd beror på ålder och mognad. I praxis har det diskuterats att 12 år och uppåt är en ålder där barnet uppnått mognad nog för få vara med och berätta vad denne vill. Men domstolen gör sedan en bedömning utifrån enskilt fall och därför är åldern endast en riktlinje och inte något som är fastslagit i lag, se här.

Sammanfattning
Det är svårt för mig att veta till hundraprocent hur en eventuell domstol skulle bedöma fallet eftersom att det är många faktorer som spelar in vid en bedömning. Men att din son är uppväxt med dig och att hans pappa knappt funnits i hans liv samt att pappan lever i ett missbruk väger givetvis in tungt i en bedömning. En ytterligare faktor som är till din fördel är att pappan sagt att han ska komma och hämta sonen mot din vilja. Det tyder på rejäla samarbetssvårigheter.

Jag kan som sagt inte ge dig en fastställd dom men av det jag fått fram tycker jag ändå att du ska göra ett försök med ansökan om ensam vårdnad. Du har mer som talar för dig än emot.

Stämningsansökan
Om du vill göra en ansökan om ensam vårdnad så ska du lämna en stämningsansökan till tingsrätten, det kan du läsa mer om här och här.

Hoppas du fått hjälp på vägen, annars får du gärna återkomma!


Vänlig hälsning,

Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000