När är brottet en fullbordad stöld?

FRÅGA
om en gärningsman väljer att gå in i ett öppet bostadshus och ta en dator men blir påkomna på gården innan de lyckats lasta in i bilen. räknas det som stöld eller försök till stöld?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffrättslig reglering återfinns i Brottsbalken (BrB). Eftersom din fråga rör stöld, kan vi vända oss direkt till BrB 8 kap. 1 § som reglerar just detta brott.

För att kunna dömas för brottet stöld måste man uppfylla de rekvisit - de krav - som ställs upp i bestämmelsen. Dessa är att man ska ha tagit något som tillhör någon annan utan lov, samt att man har haft uppsåt att tillägna sig det. Utifrån din fråga så har gärningsmannen gått in i någon annans hus (vilket är brottsligt bara det), och tagit en dator som tillhör någon annan (troligtvis den personen som bor i huset i fråga). Eftersom gärningsmannen har lämnat huset och tagit med sig datorn därifrån, hade gärningsmannen uppenbarligen uppsåt att tillägna sig datorn. Med andra ord ville personen ta med sig datorn och hade som avsikt att göra detta.

Det faktum att gärningsmannen inte hunnit fram till sin bil är inte av betydelse enligt min bedömning, då det är uppenbart att gärningsmannen hade uppsåt att stjäla datorn redan när denne lämnade huset.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att det rör sig om stöld, ett fullbordat brott alltså, och inte försök till brott (BrB 8 kap. 1 §).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82718)