När är Bostadsrättslagen tillämplig?

2018-09-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej och tack för intressant läsning. Ni är så duktiga. Har en fråga Jag skulle vilja ställa. När är bostadsrättslagen tillämplig? Tacksam för svar. Vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt så innehåller Bostadsrättslagen mer eller mindre regler om själva bostadsrättsföreningen, medlemskap i en sådan förening, rätten som innehas i och med en bostadsrätt, samt vad denna rättighet innebär. Det bästa sättet att få en överblick om vad för typ av regler som lagen innehåller är att läsa igenom rubrikerna till varje kapitel, och på så vis kan du även läsa dig till i vilka situationer som lagen är tillämplig. Bostadsrättslagen är en omfattande lag, med 11 kapitel och över 140 paragrafer, och det är därför svårt för mig att de dig ett rakt svar på din fråga om när lagen är tillämplig. Men för att ge dig ett hum om vad för regler du kan hitta i lagen, och således också vilka situationer lagen kan vara tillämplig på, kommer jag att ge en kort sammanfattning av några av lagens kapitel nedan.

I 1 kap hittar du allmänna regler om vårt bostadsrättssystem. Kapitlet innehåller exempelvis bestämmelser om vad bostadsrättsföreningen har för syfte, att nyttjandet av en bostadsrättslägenhet ska ske mot betalning och utan någon tidsbegränsning (1 och 4 §§). I 2 kap hittar du regler om medlemskap i bostadsrättsföreningen, vad som gäller för den som antas som medlem, och när bostadsrättsföreningen måste godkänna en ny medlem. Exempelvis finns bestämmelser om vem som får överta en bostadsrätt, och därmed även ska godkännas som medlem av föreningen (3-7 §§).

I 3 kap finns regler för hur föreningen ska upprätta och registrera en ekonomisk plan, och i 4 kap finns regler om hur föreningen ska gå tillväga när de upplåter, det vill säga säljer, bostadsrätter. I 5 kap ställs formkrav upp för hur avtalet mellan föreningen och den som vill köpa en bostadsrätt ska utformas.

I 7 kap radas bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter upp. Det finns krav på i vilket skick bostadsrättslägenheten ska vara i när innehavaren ska flytta in, och vilket avgift som ska betalas (1 och 14 §§). I 18-25 §§ finns regler om när bostadsrättsinnehavaren förverkat sin rätt, och föreningen har rätt att vräka denne. I 10 § redogör man för när en bostadsrättsinnehavare får hyra ut sin lägenhet i andra hand. Mer detaljerade regler, om uppsägningstid och liknande, vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt till en privatperson finns dock i Lag om uthyrning av egen bostad.

8 kap behandlas sedan tvångsförsäljning, hur en sådan får gå till och vem som har rätt att kräva det.

I 9 kap hittar du regler om föreningen i sig, vilket bland annat inkluderar deras styrelse och stadgar. Slutligen så behandlas vad som gäller i tvister gällande bostadsrätter i 11 kap.

Detta var som sagt en kort sammanfattning av lagen, men jag hoppas att mitt svar gett dig en bättre möjlighet att orientera dig i lagen, så att du kan hitta det du söker.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (850)
2019-03-21 Bostadsrättsförenings rätt att kräva namn och personnummer från inneboende
2019-03-16 Möjligt att poströsta vid bostadsföreningsstämma?
2019-03-09 Giltighet av bostadsrättsförenings stadgar
2019-03-08 Kan grannen stämmas för störande rökning i mark- och miljööverdomstolen?

Alla besvarade frågor (66981)