FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal02/05/2020

När är bostad samboegendom?

Hej! Detta gäller min pappa som sålde ett hus som var för jobbigt för honom att sköta. Han köpte ett mindre hus o i samband

med detta träffade han en kvinna som bodde i närheten av det mindre huset. Hon flyttade in hos pappa. Huset köpte pappa o äger själv. Kvinnan dog för 5 år sedan o pappa bodde kvar själv. Han är nu dement o flyttat till demensboende o vi ska nu sälja huset. Kvinnan har 2 äldre barn o min fråga är om det blir något problem med ägandet av huset?

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras främst av sambolagen (SamboL).

Är huset samboegendom?

Jag tolkar det som att din pappa och kvinnan bodde tillsammans och var i en relation, vilket gör att sambolagen (SamboL) är tillämplig. Den juridiska definitionen av samboskap innebär att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § 1 stycket SamboL). När ett samboförhållande upphör, antigen genom att någon av parterna vill det eller genom dödsfall, och någon av samborna begärt bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om denna egendom förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vid en potentiell separation ska bostad och bohag delas lika efter avdrag för skulder (14 § SamboL).

Vad innebär detta?

Den avgörande frågan här är om huset har införskaffats för gemensamt bruk. I sådana fall hade kvinnan haft rätt till halva huset vilket också hade blivit del av det arv hennes arvtagaren fått ta del av. Däremot tolkar jag det som att huset köpte innan han träffade kvinnan. I sådana fall är det enbart din pappa som äger huset.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?