När avslutas en bolagsstämma och val av styrelseledamöter?

2020-01-08 i Bolag
FRÅGA
När är nomineringen av styrelseledamöter till ett årsmöte avslutad?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vid val av styrelseledamöter som utses och väljs på bolagsstämman (årsstämman), och när nomineringen är färdig.

Bestämmelserna om bolagsstämma i aktiebolag m.fl. återfinns i aktiebolagslagen (ABL).

Bolagsordningen ska innehålla uppgifter om antalet styrelseledamöterna i bolaget (3 kap. 1 p.6 § ABL).

Styrelsen - som utgörs av styrelseledamöter utses enligt huvudregel på bolagsstämman, såvida bolaget inte förskrivit i bolagsordningen att annat ska gälla vid val om styrelseledamöter på årsstämman (8 kap. 8 § ABL).

När beslut om styrelseledamot fattas

Vid ordinarie bolagsstämma - som vanligtvis hålls en gång per år ska val om styrelseledamöter fattas (7 kap. 11 § p.4 ABL). Förutsatt att ingen aktieägare påkallar en extra bolagsstämma (7 kap. 13 § ABL). Eller beslut fattas om att bolagsstämman ska fortsätta en senare dag (7 kap. 14 ABL).

Om ingen aktieägare har påkallat en extra bolagsstämma eller beslut tagits om en fortsatt bolagsstämma - är de ledamöter som utsågs när den ordinarie bolagsstämman hölls - då vara avslutad, dvs för när besluten fattades på stämman (7 kap. 11 § ABL).

Protokoll och klandertalan

Vid bolagsstämma ska protokoll över de beslut som fattas, vid stämman föras. Protokollet ska bl.a. innehålla dagen för när stämman hölls och orten (7 kap. 48 § ABL). Senast två veckor efter stämman ska protokollet bli tillgängligt för aktieägarna (7 kap. 49 § ABL).

Efter det kan aktieägare, under vissa förutsättningar klandra besluten som togs vid stämman, det krävs bl.a. att klandertalan förs inom tre månader från det att ordinarie stämma hölls, annars förlorar aktieägaren eller aktieägarna rätten att klandra de beslut som fattades vid stämman (7 kap. 50-51 §§ ABL).

Sammanfattningsvis blir nomineringen av styrelseledamöter färdig när besluten som fattades vid ordinarie stämma. Under förutsättning att styrelsen inte fattade beslut om en extra eller fortsatt bolagsstämma eller klandertalan väcktes av aktieägare.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84338)