FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/03/2018

När är avtal om barnets boende bindande?

Jag undrar om man skriver ett avtal hur man ska ha barnen när man har separerat. Om man själva kommer överrens och skriver ett skriftligt avtal som båda skrivit under, är det bindande då? Eller måste en domstol vara med? Vi har skrivit avtal, han har skickat mail och sms flera gånger att vi kommit överrens. Nu hotar han att det inte finns nått avtal och han ska anmäla mig för urkundsförfalskning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge hittar du i föräldrabalkens sjätte kapitel (6 kap. FB). Vid gemensam vårdnad får föräldrar själva avtala om var barnet ska bo. För att det ska vara gällande ska avtalet vara skriftligt och undertecknas av föräldrarna. Avtalet måste också godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § andra stycket). Vid bedömningen om avtalet ska godkännas utgår socialnämnden från vad som är bäst för barnet.

Ett godkänt avtal har samma verkan som en lagakraftvunnen dom i frågan. Det innebär att avtalet kan verkställas om villkoren inte följs. Ett gällande avtal hindrar inte att frågan om boende prövas av en domstol om någon av föräldrarna vill ha en ändring.

Om föräldrarna inte kan enas kan rätten på ansökan av endera förälder besluta i frågan (6 kap. 14 a § första stycket). Ett beslut om boende kan också bli aktuellt när föräldrarna vill få sin överenskommelse om boende fastställd av domstolen.

Sammanfattning

Jag tolkar det som att ni har gemensam vårdnad om barnet. I så fall har ni rätt att själva avtala om barnets boende. För att ert avtal ska vara bindande måste det ha godkänts av socialnämnden. Fastän ett avtal har godkänts av socialnämnden är det viktigt att komma ihåg att det inte hindrar någon av er att begära att en domstol fattar beslut i frågan.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000