När är arv ett legat?

person A har ett pengalegat på 10.000 person B har ett pengalegat på 10.000 och person C skall ärva dom kontanta medel som finns kvar i dödsboet.

Min fråga blir då: Är C.s arv ochså ett Legat ?Leif

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ett legat definieras, samt om C (i ditt exempel) ärver ett legat.

Frågan regleras i ärvdabalken (ÄB).

Legat

Din fråga gäller testamentsförordnande (9 kap., 1 §, ÄB). Den som förordnar om sin kvarlåtenskap kallas testator/testatrix/testamentsgivare. Den som tar emot förordnandet kallas testamentstagare.

Ett legat kan antigen vara ett saklegat eller ett penningslegat. Genom saklegat förordnas viss egendom. Ett penningslegat aktualiseras när ett visst penningbelopp förordnas. Slutligen kan nyttjanderätt och avkomsträtt förordnas som legat (11 kap., 10 §, ÄB). Den som mottar ett legat kallas legatarie.

I ditt exempel får C ett universellt testamentsförordnande (11 kap., 10 §, 2 stycket, ÄB). Ett universellt testamentsförordnande kan avse en viss kvotdel eller 'resten av kvarlåtenskapen', som i ditt exempel. Mottagaren får, med andra ord, inte någon särskilt utpekad sak eller summa.

Den som mottar universellt ett testamentsförordnande kallas universell testamentstagare.

Slutsats

I ditt exempel är A och B legatarie och C är universell testamentstagare.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning