När anses samboförhållandet som upplöst? Måste begära bodelning inom ett år, men vet inte vilket datum som räknas...

Stämmer detta?

Enligt allmänna principer är man inte boende ihop om man inte är skrivna på samma adress, vilket då även bör innebära att man är sambos så länge man är skrivna på samma adress. Det innebär att ert samboförhållande upphörde den dagen du adressändrade. Och därför behöver en begäran av bodelning ställas senast ett år från den dagen.

Lite osäker på vad som gäller, då jag måste göra en bodelning inom 1 år. men vet ej vilket datum som räknas.


Lawline svarar

Regler om samboförhållanden hittas i sambolagen (SamboL)

Som du nämner ska begäran om bodelning ställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § samboL.

Frågan som återstår är såklart när ett samboförhållande anses upphört.

Enligt 2 § samboL anses ett samboförhållande som upphört när:

"1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. om samborna flyttar isär eller

3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §."

Denna bedömning är inte alltid så lätt att göra, till exempel om en sambo får långvarig vård eller arbete på annan ort. Här framhåller förarbetena till lagen att en nyanserad bedömning måste göras i dessa fall. Se prop. 2002/03:80 s. 46.

Ett samboförhållande upplöses i regel genom att sambor flyttat isär; men detta kan vara svårt att bevisa och därför är givetvis dagen för adressändring ett bevis på att samboförhållandet upphört på grund av att samborna flyttat isär - 2 § 1 stycket 2 punkten samboL.

Du bör alltså begära bodelning helst inom ett år från att ni flyttat isär, men så länge det är inom ett år från adressändringen borde talan vara framgångsrik.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer DahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”