När anses man som sambor?

FRÅGA
Hej,Jag har partner som bor utomlands och har varit 2månader hos mig från jan-mar och sen september-november 2020.Räknas vi som sambo förhållande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad som anses som ett samboförhållande framgår i 1 § sambolagen. Paragrafen anger att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Ett parförhållande brukar anses som någon form av sexuellt samliv. Att ha ett gemensamt hushåll avses med att samborna samarbetar med vardagliga sysslor och bidrar ekonomiskt tillsammans. Att stadigvarande bo tillsammans menas då inte under en kortare period. Är personerna folkbokförda på samma adress eller har gemensamma barn och bor tillsammans så anses de normalt vara sambor i lagens mening. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Enligt förarbeten till paragrafen så kan olika faktorer spela in, till exempel avtal eller olika ekonomiska omständigheter.

Sammanfattningsvis anses inte ett samboförhållande uppstå om man under en kort period bor tillsammans. Däremot ska man ta olika omständigheter i hänsyn, till exempel om man har avtal gällande det och så vidare. Utan att veta allt för mycket i ditt fall anses nog en sådan kortvarig vistelse inte anses som ett samboförhållande i lagens mening.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91095)