När anses jag vara bosatt i ett annat land och kan mitt PUT då återkallas?

2018-01-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. I Mars 2017 har jag varit i Tyskland för att träffa min nuvarande sambo och därmed att hitta jobb. Sedan dess har jag varit i Sverige bara några dagar var tredje månad. Räknas det då att jag har bott i utlandet sedan mars 2017? Och kan då mitt PUT återkallas?Tack i förhand!MVH
SVAR

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Ditt permanenta uppehållstillstånd är giltigt så länge du bor i Sverige. Regeln är således också att migrationsverket återkallar permanent uppehållstillstånd om du bosätter dig i ett annat land än Sverige, 7 kap 7 §Utlänningslagen, eller inte har vistats i Sverige under mer än ett år i följd. Då du kommer tillbaka till Sverige relativt regelbundet, var tredje månad, så kan du nog inte antas ha vistats utanför Sverige i mer än ett år i följd. Frågan blir då om du kan anses ha bott i utlandet sedan mars 2017.

För att avgöra detta brukar man tala om tre kriterier: egentlig hemvist, stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning. En bedömning görs utifrån det för att bestämma om du kan anses ha bott i utlandet sedan mars eller om du ska anses fortfarande vara bosatt i Sverige. Faktorer som tas med är bl.a. också om du är folkbokförd här, var du arbetar, var du spenderar din "dygnsvila".

En person som flyttar ut från Sverige antas ha väsentlig anknytning hit under en tid av fem år efter avresedagen enligt den s.k. femårsregeln eller presumtionsregeln i 3 kap. 7 § IL.

Taget från migrationsverkets hemsida:

Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas.

Om du inte flyttar tillbaka till Sverige igen efter två år kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

För att anmäla att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd vid en längre tid i ett annat land ska du fylla i blanketten Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, nummer 186011. Skicka blanketten till migrationsverket@migrationsverket.se eller till

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar från Sverige. Om din resa blir inställd ska du meddela Migrationsverket detta senast dagen som du hade tänkt resa.

Blankett hittar du här

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98676)