När anses ett verk uppnå verkshöjd?

Hej! Min son har gjort 4 st pixel-art bilder med inspiration av spelkaraktärer. Jag undrar om vi gör intrång genom att publicera dessa till försäljning? Bilderna är inte på något sätt en kopia av originalen men karaktärsdragen är talande och för den som kan spelet känner man igen karaktärerna. (Skulle kunna jämföras med karikatyrer mer än kopior).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessa spelkaraktärer kan ses som ett konstnärligt verk, och den som skapat ett sådant verk har upphovsrätt till det (1 § upphovsrättslagen). Upphovsmannen har uteslutande rätt att använda verket, dvs. spelkaraktären, genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten. Det finns fyra olika sätt att göra det tillgängligt för allmänheten enligt lagtexten:

1. Överföring till allmänheten. Sker till exempel genom internet.

2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik.

3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning.

4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).

Dessa brukar benämnas de ekonomiska rättigheterna som upphovsmannen har till sitt verk. Det betyder att ingen annan får använda verket på ett sådant sätt utan tillåtelse från upphovsmannen i fråga. Det är därmed inte tillåtet att till exempel bjuda ut någon annans verk för försäljning. Vi har därutöver de ideella rättigheterna att beakta. De ideella rättigheterna anger att ett verk inte får framställas eller göras tillgänglig för allmänheten utan att ange vem upphovsmannen är. Man får inte heller ändra verket så det på något sätt anses kränkande för upphovsmannen (3 § upphovsrättslagen).

Däremot får var och en för privat bruk framställa ett exemplar av ett sådant verk (12 § upphovsrättslagen). Att därmed upprätta och använda ett verk av en annan upphovsman endast för ens egna privata bruk är helt okej.

Som du beskriver det detta mer en form av bearbetning av ett redan befintligt verk, eller kanske till och med att det anses som ett nytt verk. För att ses som ett nytt verk måste det uppnå verkshöjd, alltså anses som nytt och självständigt och skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. Denna bedömning är givetvis svår att göra, men en tumregel är som ovan skriven att det ska anses som ett nytt och självständigt verk, och helt enkelt inte vara för lika. Att endast bearbeta ett verk för att sedan sprida till allmänheten kräver tillstånd från den ursprungliga upphovsmannen (4 § upphovsrättslagen).

Sammanfattningsvis är det helt okej att göra sådan konst för privat bruk, det kan därmed inte uppstå några problem. För att bjuda ut detta för försäljning krävs att verket uppnår verkshöjd, dvs. originalitet. Det får inte vara för likt originalverket. I sådana fall krävs tillåtelse från upphovsmannen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Isabelle EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”