När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?

FRÅGA
Jag och min pojkvän vistades i min etta varje dag, eftersom min pojkvän pluggade och bodde hemma. Jag hade precis blivit klar med mina studier och fått ett jobb. Jag bestämde mig för att köpa en större lägenhet för det var jobbigt att bo på 25 m2, utan ett riktigt kök och sovrum. Mitt syfte med lägenhetsköpet var att flytta till något större eftersom jag nu hade råd med det.Jag köpte min lägenhet i slutet av november 2018. Jag flyttade inte in direkt eftersom jag inte hade några möbler. Jag sov hos min pojkvän som bor med sin familj. Jag åkte hem dagligen till min lägenhet för att hämta kläder, men hade en låda hos honom. Där bodde jag i ca 4 månader. Sedan började jag köpa säng, tv, soffa, osv.. och började vistas och bo i min egen lägenhet. Eftersom varken jag eller min pojkvän vill vara ensamma så började han också vara mer hos mig. Min pojvän vistas hos mig jätte mycket. Vi sover hos mig, äter hos mig och i princip lever hos mig. Men min pojkvän har alla sina kläder och egendom hemma hos sina föräldrar, där han "bor" och är folkbokförd. Han har 2 lådor med kläder hos mig och kanske tre par skor. Han har av praktiska skäl nycklar till lägenheten. Han betalar inga räkningar, hyra eller försäkring. Vi kan skifta mellan vem som köper mat. Hur kan jag bevisa att lägenhetsköpet endast var för eget bruk? Var går gränsen mellan sambor och ett par där den ena vistas hos den andra väldigt mycket? Kommer han enligt någon sambolag ha rätt till min bostadsrätt eller bohag?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var går gränsen mellan sambor och ett par där ena vistas hos den andra väldigt mycket?

I sambolagen finns kriterier på vad som menas med sambo. Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). För att kunna avgöra om ett par anses vara sambor eller inte görs en helhetsbedömning av olika kriterier.

De kriterier man tittar på är:

Gemensam folkbokföringsadress Gemensamma barn Gemensam ekonomi och ansvar över hushåll Sexuellt samliv Ömsesidiga testamentenOm det finns något samboavtal Har paret tecknat ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring

Om ett par vid en helhetsbedömning uppfyller kriterierna anses paret vara sambor.

Har din pojkvän rätt till din bostadsrätt och ditt bohag?

Av det du skrivit tolkar jag det som att du köpt din bostadsrätt och ditt bohag med intentionen att ha den för eget bruk. Du skriver att din pojkvän är folkbokförd hos sina föräldrar och har majoriteten av sina saker där. Du skriver också att han har tillgång till din lägenhet, köper mat och bor med dig majoriteten av tiden.

I en dom från Högsta domstolen (NJA 1994 s. 256) framkom det att i de fall då ett par har olika folkbokföringsadresser är det avgörande om den gemensamma bostaden har karaktär av huvudsaklig bostad.

Sambolagen innebär en rätt att ni vid en separation (2 § sambolagen) delar på det som använts för gemensamt bruk med andra ord bostad och bohag (3 § sambolagen). För att din pojkvän ska ha rätt till din bostad och bohag krävs det att ni uppfyller de ovan nämnda kriterierna för sambor och att din bostad anses vara hans huvudsakliga bostad.

Hur du kan göra för att klargöra att din bostad är för eget bruk

För att försäkra dig om att din bostad och ditt bohag endast är för ditt eget bruk kan du upprätta ett samboavtal med din pojkvän. I samboavtalet kan du bestämma att din bostad och ditt bohag hålls utanför vid en separation.

Om ett samboavtal skulle vara av intresse kan ni på vår hemsida enkelt upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80290)