När anses en gåva vara förskott på arv?

2021-08-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag undrar om vi föräldrar kan skriva ett testamente/dokument, på att ett av våra barn emottar en större summa pengar som förskott på sitt arv.Måste det skrivas enligt en förutbestämd mall eller kan vi formulera det själva? Och ha 4 personer som är vittnen och också bekräftar/skriver under dokumentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). Förskott på arv innebär att ert barn mottagit egendom eller pengar från er innan ni har avlidit, 6 kap. 1 § ÄrvB. I bestämmelsen finns det dessutom ingen tidsgräns och allt barnet mottagit under er livstid kan räknas som förskott på arv om inget annat angivits. Om ni väljer att ge ett av era barn en större summa pengar kommer detta automatiskt anses vara förskott på arv, det är först då man inte vill att det ska anses vara förskott på arv som man uttryckligen anger detta i t.ex. ett gåvobrev eller testamente.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?