När anses det vara ett sexuellt övergrepp?

Mitt ex frågade mig en gång om jag skulle brytt mig om jag blev väckt med sperma i ansiktet och då sa jag nej jag skulle inte brytt mig,men jag trodde egentligen inte att han skulle göra det. En gång när jag låg och sov satte han sig över mig och runkade och spröt sperma i mitt ansikte när jag låg och sov så jag vaknade upp till det han filmade händelsen. Jag log i videon för att jag visste att han tände på det men jag ville egentligen inte bli sprutade i ansiktet då jag sa inte nej eller något är det sexuellt övergrepp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta handlar som du säger om ett sexuellt övergrepp då det rör sig om en sexuell handling som inte regleras i paragrafen om våldtäkt. Våldtäkt reglerar endast samlag som är genomfört utan samtycke, eller en jämförlig sexuell handling. Med en sådan handling är utgångspunkten att det är en varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet (6 kap. 1 § brottsbalken). Men i ditt fall är det däremot fråga om ett sexuellt övergrepp då det avser en annan sexuell handling än vad som nyss beskrivits, och som genomförts med en person som inte deltar frivilligt. (6 kap. 2 § brottsbalken).

Vid bedömningen om det var frivilligt eller inte kollar man om frivilligheten hr kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Däremot kan en person aldrig anses delta frivilligt om;

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan, eller

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. (6 kap. 1 § brottsbalken).

Det rådet således inte någon som helst tvekan om att denna sexuella handling utfördes utan samtycke i och med att du sov när handlingen utfördes. Alltså har denna person, med dig som inte deltagit frivilligt, genomfört en sexuell handling som inte är okej (6 kap. 2 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis är det aldrig okej att utföra en sexuell handling mot någon som inte deltar frivilligt. För att bedöma om en person deltar frivilligt kollar man på om personen uttryckt detta genom ord eller handling eller på annat sätt. Det kan dock aldrig anses frivilligt om personen i fråga sov när den sexuella handlingen utfördes. Det är därmed fråga om ett sexuellt övergrepp.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo