När aktualiseras förskott på arv?

2020-08-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag vill sälja min bil som är en veteranbil till ett av mina barn som jag räknar som en vanlig bilaffär har mitt andra barn rätt till kompensation den dagen jag dör mvh
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du önskar att sälja din bil till ett av dina barn och undrar nu hur en sådan försäljning kan

påverka fördelningen av din kvarlåtenskap när du går bort.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när förskott på arv aktualiseras och hur det regleras vid ett arvskifte.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

När aktualiseras förskott på arv?

Förskott på arv aktualiseras om man bortskänker egendom eller pengar genom gåva till en bröstarvinge. Alltså kan enbart gåvor vara förskott på arv (6 kapitlet. 1 § ÄB). Att du säljer din veteranbil kan betraktas som en gåva om du säljer till kraftigt underpris. Om du säljer bilen till marknadsvärde eller strax därunder så betraktas det inte som en gåva på något vis och dina andra barn har inte rätt till "kompensation".

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1137)
2020-09-19 Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?
2020-09-16 Utgör en penninggåva till bröstarvinge förskott på arv?
2020-09-16 Försäljning av fastighet till underpris och förskott på arv
2020-09-15 Fastighet i gåva - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84164)