Namnbyte barn - gemensam vårdnad

2019-03-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min exman och jag gemensam vårdnad om alla våra fyra barn. Vår äldsta dotter som är 16 år. Har ingen och vill inte ha kontakt med sin pappa. Hon önskar byta efternamn från sin pappas till mitt. Pappan vägrar skriva under dom papprena. Har dottern någon möjlighet att få byta efternamn ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar nedan kommer jag hänvisa till både Föräldrabalken (FB) och lag om personnamn (personnamnslagen).

Namnbyte barn - gemensam vårdnad

I personnamnslagen stadgas att en person får byta sitt efternamn till ett efternamn som någon av föräldrarna bär (9 § personnamnslagen). Ett barn, person under 18 år, beslutar inte i dessa frågor själv. Av bestämmelserna i FB framkommer att en vårdnadshavare har rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Namnbyte är en sådan fråga. Eftersom att du och din ex-make har gemensam vårdnad över er dotter ska ni tillsammans bestämma i sådana frågor som uppställs i 11 § (6 kap. 13 § FB). Du kan alltså inte, utan din ex-makes samtycke, ändra efternamn på er gemensamma dotter.

Namnbyte barn - om ensam vårdnad

Om två vårdnadshavare har svårt att samarbeta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter finns möjlighet att en av föräldrarna erhåller ensam vårdnad över barnet. Vårdnadshavarna kan själva avtala om vem som ska bli ensam vårdnadshavare, men det ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Vidare finns möjlighet att ansöka om ensam vårdnad i domstol (6 kap. 5 § FB). När det gäller byte av namn föreskrivs dock att om ett barn bär någon av föräldrarnas efternamn utan att denna förälder är vårdnadshavare, krävs för att barnet ska få byta efternamn att föräldern har samtyckt till bytet eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa (34 § personnamnslagen). Detta betyder att även i ett scenario då du erhåller ensam vårdnad över er dotter krävs ett samtycke från ex-maken, om inte en domstol förklarar namnbytet förenligt med barnets bästa.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela så krävs samtycke från båda vårdnadshavarna vid namnbyte av avseende ett minderårigt barn. När det gäller ensam vårdnad krävs likaså ett samtycke om barnet bär förälderns namn. Domstol kan i dock dessa situationer godkänna namnbytet om det är förenligt med barnets bästa. Värt att nämna i sammanhanget är att din dotter självklart, efter det att hon har fyllt 18 år, på egen hand kan ansöka om att få byta efternamn.

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73804)