Namn och vårdnad

Hej

Min dotter fick barn för 3 månader sedan. Det var oklart vem som var pappan till barnet . Det gjordes en faderskapsutredning och faderskapet är fastställt . Min dotter och pappan är inte ett par . Min dotter ser till pojkens bästa och pappan är delaktig flera dagar i veckan . Pappan får ha pojken ibland ensam några timmar . Hon bjuder in honom att delta på BVC . Hon låter pappan komma hem till dem ofta flera gånger i veckan . Han är fortfarande inte nöjd med det . Han uppger att han vill ha pojken lika mycket som min dotter han vill att pojken ska heta hans efternamn och han vill ha gemensam vårdnad . Min dotter säger att det får vänta till pojken är större . Hon vill lära känna pappan först eftersom det var ett enstaka tillfälle de träffades . Hon motsäger sig inte det i framtiden men tänker på pojken bästa han är bara 3 månader . Pappan är arg för att han inte får sina pappa dagar eftersom hon har egen vårdnad . Vad ska hon göra ? Hon är så ledsen över att han inte är nöjd över all tid som han får med pojken . Det här kommer sluta med att de blir osams och det vill hon inte . Hon vill att pojken ska ha en bra relation med sin pappa. Hon vill bara ta det lugnt utifrån att pojken är så liten .

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,


Jag kommer nedan att berätta om vilka regler som gäller kring barnets namn och vårdnaden om barnet.Barnets namn


Regler om namn finns i namnlagen.


Har föräldrarna olika efternamn och har de inga gemensamma barn sedan tidigare, får barnet det efternamn som anmäls till Skatteverket inom tre månader från födseln. Sker ingen sådan anmälan får barnet moderns namn. Jag utgår från att någon anmälan till Skatteverket inte gjorts. Det är därför helt i sin ordning att barnet har moderns namn.


Vill barnet själv så småningom ändra sitt efternamn, är det möjligt. Sådan ändring sker genom anmälan till Skatteverket. Det går också att använda den andra förälderns efternamn som mellannamn. Även detta åstadkommes genom att barnet anmäler ändringen till Skatteverket.Vårdnaden om barnet


Vårdnadsfrågor regleras i 6 kap. föräldrabalken.


Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vad föräldrarna vill och tycker får alltså ge vika för vad som faktiskt är bäst för barnet. Det är en grundläggande princip som genomsyrar alla barnfrågor.


Är föräldrarna ogifta när barnet föds, får modern ensam vårdnad. Det är alltså helt i sin ordning att din dotter i dagsläget har ensam vårdnad. Det finns olika sätt att åstadkomma ändringar i vårdnaden på. Är föräldrarna överens om att de vill få till stånd gemensam vårdnad, ska rätten besluta i enlighet med deras önskan om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Ett alternativ är att föräldrarna anmäler sin önskan till Skatteverket. Av din fråga framgår dock att föräldrarna inte är överens – modern vill tills vidare har kvar sin ensamma vårdnad medan fadern vill ha gemensam vårdnad.


Det som gäller när bara en av föräldrarna vill ha ändring i vårdnaden, är att rätten avgör frågan. Föräldern som vill ha förändring får alltså vända sig till tingsrätten. När rätten avgör huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ensam, ska den se till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om en av föräldrarna försöker sabotera för den andra eller på annat vis gör samarbetet kring barnet svårt, kan det alltså leda till att den föräldern inte får ha vårdnad om barnet.


Den som är vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Så länge din dotter är ensam vårdnadshavare är det alltså i sin ordning att hon fattar alla beslut kring barnet.


Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor ihop med. Notera att det alltså är barnet som har en rätt till umgänge, inte föräldern. Barnets bästa är alltid avgörande.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”