Nakenbilder mellan 17- och 28-åring

2021-01-02 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Har en vän som träffat en tjej över internet, han bor i Sverige och hon bor i England. Han är 28 år och hon är 17. De gillar varandra trots ålderskillnaden och har samtycke i allt de gör. Nyligen hade de för första gången inlett en mer intim relation över internet med hjälp av webbkameror samt bilder över snapchat. Han är numera livrädd att han detta är olagligt, trots 100% samtycke och han vet inte riktigt hur han vill hantera relationen.Hur fungerar det med "sexuellt umgänge" när de sker över internet genom webbkameror, bilder (snapchat) och liknande med åldersskillnaden 28 och 17? Samt hur ser lagen ut när detta då sker internationellt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i brottsbalken (BrB). Jag kommer begränsa mig till svensk rätt. Jag har inte kunskaperna för att ge ett tillfredsställande svar gällande engelsk rätt och inte vill ta risken att säga fel när det rör sig om ett potentiellt brott.

Så länge det sker frivilligt och utan att ersättning ges så rör det sig inte om något sexualbrott mot barn. Samtliga av dessa regleras i brottsbalkens sjätte kapitel och kräver att barnet är under 15 år.

Det brott som däremot kan ha begåtts är "barnpornografibrott". Din kompis får nämligen antas inneha eller i vart fall ha betraktat en pornografisk bild av någon som är under 18 år (BrB 16:10a 1st 5p j. 3st). Eftersom han känt till hennes ålder har han haft uppsåt (BrB 1:2 1st).

Med tanke på att det rör sig om innehav som skett med samtycke från tjejen och att hon nästan är 18 år lär brottet ses som ringa (BrB 16:10a 2st). Det finns förvisso en öppning för att ansvar inte utdöms över huvud taget i situationer som dessa men det förutsätter att skillnaden i ålder & utveckling är väldigt liten (BrB 16:10b 1st). Över 10 år kan inte sägas vara en liten skillnad varför jag bedömer att undantaget inte är aktuellt.

Alltså har din kompis förmodligen begått barnpornografibrott. Straffet för ringa barnpornografibrott är böter eller fängelse i upp till sex månader. Med tanke på att det skett frivilligt och när tjejen nästan var arton så tror jag att straffet skulle bli böter, om det mot all förmodan väcks ett åtal - vilket jag finner osannolikt i sig.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91357)